Tuấn Luật sư

Chia tài sản chung của hai vợ chồng

Hỏi: Tôi là QH, tôi cùng chồng ly hôn đã được 3 năm nhưng vẫn chưa phân chia tài sản. Nay tôi muốn hỏi về vấn đề phân chia tài sản, cụ thể là căn nhà mà 2 vợ chồng cùng mua khi còn chung sống, nếu tôi nhờ tòa phân xử, án phí sẽ là bao nhiêu? (Tôi nghe nói tòa sẽ lấy dựa trên phần trăm giá trị căn nhà). Tôi cùng chồng có 2 cháu, đều được xử ở với mẹ, cháu lớn đã 19 tuổi, cháu nhỏ mới 8 tuổi. Xin hỏi vấn đề con cái có ảnh hưởng đế

Chia tài sản chung của hai vợ chồng

Chia tài sản chung của hai vợ chồng

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc chia tài sản chung của vợ chồng được quy định như sau:

Điều 11 – Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định cúa pháp luật về lệ phí, án phí. Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm quy định tại Điều 25 của Pháp lệnh

4. Trường hợp ngoài yêu cầu ly hôn, đương sự còn yêu cầu chia tài sản chung của vợ chồng thì họ phải nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với phần họ yêu cầu chia trong giá trị tài sản mà Tòa án tạm tính theo hướng dẫn tại Điều 7 của Nghị quyết này.

Điều 7 – Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định cúa pháp luật về lệ phí, án phí. Cách thức tính tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm

Để có cơ sở tính tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm thì tùy từng trường hợp Tòa án cần căn cứ vào một trong các yếu tố sau:

1. Giá tài sản theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Bảng giá của các Tổ chức thẩm định giá.

3. Giá tài sản tại thị trường địa phương.

4. Trường hợp không thể căn cứ hướng dẫn tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 của Điều này để xác định giá trị tài sản tranh chấp, thì Tòa án gửi văn bản đề nghị cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn khác có ý kiến về việc xác định giá tài sản.

Khi phân chia tài sản chung hình thành trong thời kỳ hôn nhân, tòa cũng sẽ căn cứ vào công sức đóng góp của hai vợ chồng. Nếu như ai có công sức đóng góp nhiều hơn sẽ được chia phần tài sản nhiều hơn. Do đây là tài sản chung của hai vợ chồng hình thành trong thời kỳ hôn nhân nên con bạn không có quyền và nghĩa vụ đối với phần tài sản này. Con chị chỉ được hưởng phần tài sản khi nhận thừa kế từ người bố hoặc người mẹ để lại mà thôi.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí