Tuấn Luật sư

Bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình theo Luật HNGĐ 2014

Quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập, thực hiện theo quy định của Luật này được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.
 

bao-ve-che-do-hon-nhan-gia-dinh-jpg-24102014015629-U1.jpg

Quy định pháp luật về bảo vệ chế độ hôn nhân gia đình (ảnh minh họa)

 

Cấm các hành vi sau đây:
 

a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;
 

b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;
 

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;
 

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;
 

đ) Yêu sách của cải trong kết hôn;
 

e) Cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn, cản trở ly hôn;
 

g) Thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, mang thai hộ vì mục đích thương mại, lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính;
 

h) Bạo lực gia đình;
 

i) Lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi.
 

3. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình phải được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.
 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan khác có thẩm quyền áp dụng biện pháp kịp thời ngăn chặn và xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình.
 

4. Danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật đời tư và các quyền riêng tư khác của các bên được tôn trọng, bảo vệ trong quá trình giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình.

Áp dụng quy định của Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan
 

Các quy định của Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan đến quan hệ hôn nhân và gia đình được áp dụng đối với quan hệ hôn nhân và gia đình trong trường hợp Luật này không quy định.

Áp dụng tập quán về hôn nhân và gia đình
 

1. Trong trường hợp pháp luật không quy định và các bên không có thỏa thuận thì tập quán tốt đẹp thể hiện bản sắc của mỗi dân tộc, không trái với nguyên tắc quy định tại Điều 2 và không vi phạm điều cấm của Luật này được áp dụng.
 

2. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều này.

THAM KHẢO BÀI VIẾT LIÊN QUAN

>> Ly hôn với người đã mất tích

>> Xác định và phân chia tài sản chung vợ chồng

>> Thủ tục đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú

>> Hỏi về vi phạm chế độ hôn nhân gia đình

>> Ly hôn khi không có đăng ký kết hôn

Hotline: 1900.6169