Mai Hồng

Ai là người có quyền nuôi con sau khi ly hôn.

Luật sư cho hỏi về vấn đề giải quyết khi ly hôn và giành quyền nuôi con như sau: Chúng tôi có 2 con chung: 1 cháu gần 2 tháng tuổi và 1 cháu 6 tuổi. Chúng tôi quyết định ly dị. Tôi và chồng đều làm công việc công chức, tôi làm giờ hành chính. Giữa chúng tôi không có vật chất là của chung. Chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng và tách khẩu riêng. Xin tư vấn giúp tôi sau ly hôn tôi có được quyền nuôi cả 2 con không. Tôi xin cảm ơn.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tới công ty Luật Minh Gia! Yêu cầu của bạn được tư vấn như sau:

Điều 81, Luật hôn nhân gia đình 2014, quy định:

"1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con;

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thảo thuận khác phù hợp với lợi ích của con." 

Về quyền trực tiếp nuôi con theo quy định tại Điều 81 chúng tôi nêu trên như sau:

Thứ nhất, về người con thứ hai được 2 tháng tuổi. Theo quy định tại khoản 3 Điều 81  Luật HN & GD 2014, cháu bé sẽ được giao trực tiếp cho mẹ nuôi ( con dưới 36 tháng tuổi).

Chồng có quyền trực tiếp nuôi cháu bé này chỉ trong trường hợp hai vợ chồng thỏa thuận, dựa trên lợi ích của con; hoặc bạn không có điều kiện để trực tiếp nuôi con. Về vấn đề này thì chồng phải có nghĩa vụ chứng minh, và dựa trên tài liệu chồng cung cấp; dựa trên biên bản ghi lời khai HĐXX sẽ xem xét quyết định có hay không giao con cho chồng.

Thứ hai, về người con thứ nhất được 6 tuổi:


Để được quyền nuôi cháu bé này, vợ chồng bạn có thể thỏa thuận dựa trên lợi ích của con; nếu không có thỏa thuận thì hai bên cùng phải chứng minh các điều kiện đảm bảo tốt nhất cuộc sống cho con. HĐXX sẽ xem xét, giải quyết dựa trên quyền và lợi ích của con.
 
HĐXX sẽ xem xét điều kiện của các bên theo những căn cứ sau:

+ Thu nhập hàng tháng (có đảm bảo để nuôi cháu hay không?)

+ Chỗ ở ổn định (Có đảm bảo để cháu có chỗ ở lâu dài hay không?)

+ Môi trường sống (Có đảm bảo cho sự phát triển cả về tinh thần lẫn thể chất của cháu hay không?)

+ Thời gian làm việc (Bạn có thời gian để chăm sóc cháu hay không?)

+ Sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ giành cho con.

+ Hành vi của cha mẹ (Có ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần và sự phát triển của trẻ).

Vậy, để trả lời yêu cầu của bạn: bạn có quyền trực tiếp nuôi cả 2 người con hay không thì sẽ theo như nội dung tư vấn trên; hoặc theo như những tài liệu, lời khai mà bạn cung cấp cho HĐXX.

Bên cạnh đó, pháp luật hôn nhân gia đình quy định về nghĩa vụ của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn như phải có có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi, nghĩa vụ cấp dưỡng, nghĩa vụ thăm nom con.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí