Đồng Xuân Thuận

Xử lý trường hợp gây gổ đánh nhau trong thời hạn thử thách án treo

Chào luật sư cho tôi hỏi, tôi phạm tội cố ý gây thương tích được hưởng 30 tháng tù treo, 60 tháng thử thách. Trong thời gian đó tôi có gây gổ đánh nhau, không gây thương tích. Như vậy tôi bị xử lý như thế nào ạ, xin cảm ơn luật sư!


Câu hỏi đề nghị tư vấn:

Chào luật sư cho tôi hỏi, tôi phạm tội cố ý gây thương tích được hưởng 30 tháng tù treo, 60 tháng thử thách. Trong thời gian đó tôi có gây gổ đánh nhau, không gây thương tích. Như vậy tôi bị xử lý như thế nào ạ, xin cảm ơn luật sư!
 

Xử lý trường hợp gây gổ đánh nhau trong thời hạn thử thách án treo
Án treo

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới Luật Minh Gia, vấn đề của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác như sau:

“Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;

b) Dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm;

c) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

...”

Để xem xét hành vi của bạn có cấu thành tội phạm hay không cần xét đến mức tỷ lệ thương tật do hành vi của bạn gây ra hoặc hung khí mà bạn sử dụng trong quá trình phạm tội theo quy định nêu trên.

Khoản 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 quy định:

“5. Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật này.”

Nghĩa vụ của người được hưởng án treo theo quy định tại Điều 64 Luật Thi hành án hình sự 2010 như sau:

“Điều 64. Nghĩa vụ của người được hưởng án treo

1. Chấp hành nghiêm chỉnh cam kết của mình trong việc tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, nội quy, quy chế của nơi cư trú, làm việc; tích cực tham gia lao động, học tập; chấp hành đầy đủ các hình phạt bổ sung, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại.

2. Phải có mặt theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục.

3. Trường hợp người được hưởng án treo đi khỏi nơi cư trú từ 01 ngày trở lên thì phải khai báo tạm vắng.

4. Ba tháng một lần trong thời gian thử thách người được hưởng án treo phải nộp bản tự nhận xét về việc chấp hành pháp luật cho người trực tiếp giám sát, giáo dục; trường hợp đi khỏi nơi cư trú từ 03 tháng đến 06 tháng, thì phải có nhận xét của Công an cấp xã nơi người đó đến lưu trú hoặc tạm trú để trình với Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục người đó.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp bạn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích trong thời gian thử thách thì Tòa án buộc bạn phải chấp hành hình phạt của bản án trước đó và tổng hợp với hình phạt của bản án mới. Trường hợp hành vi của bạn không cấu thành tội phạm thì bạn không phạm tội cố ý gây thương tích và bạn vẫn được hưởng án treo. Theo khoản 4 Điều 65 Bộ luật hình sự, người được hưởng án treo đã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách và có nhiều tiến bộ thì có thể được rút ngắn thời gian thử thách. Hành vi gây gổ đánh nhau trong thời gian thử thách của bạn có thể ảnh hưởng đến việc xin rút ngắn thời gian thử thách.

Trân trọng!

Phòng luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900.6169