Luật sư Dương Châm

Xóa án tích có mất phí không?

Án tích là hậu quả pháp lý của hành vi phạm tội. Khi được xóa án tích thì người đó được coi như chưa bị kết án. Vì vậy, việc xóa án tích giúp những người đã bị kết án hình sự có cơ hội làm lại cuộc đời và hòa nhập với cộng đồng, không bị xã hội kỳ thị.

1. Luật sư tư vấn về việc xóa án tích.

Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có những quy định mới việc xóa án tích. Do vậy, khi cần xóa án tích, bạn có thể liên hệ với Luật Minh Gia để được hiểu rõ hơn về về điều kiện, trình tự và thủ tục xóa án tích. Bạn cũng có thể tham khảo tình huống dưới đây mà Luật Minh Gia đã tư vấn cho khách hàng về điều kiện và thủ tục xóa án tích.

2. Điều kiện được xóa án tích, xóa án tích có mất lệ phí không?

Câu hỏi: Mong luật sư giúp em. Gia đình em ở Hải Dương. Vì đánh bạc nên mẹ em bị 1 năm án treo và 1 năm theo dõi tại địa phương. Án có hiệu lực từ tháng 12 năm 2011. Tới nay mẹ em đã hết án. Em kết hôn ở Hàn Quốc và muốn đón mẹ sang Hàn. Luật sư cho em hỏi: Mẹ em sau khi xóa án tích có thể xuất cảnh được hay không? Phí xóa án tích là bao nhiêu và cần những giấy tờ gì? Mẹ có báo cho em rằng có 2 anh công an tới nhà nói là nếu muốn xóa được án tích thì mất khoảng 10 triệu nếu không sẽ không xóa cho. Em hiện tại không nắm rõ luật và cũng không ở Việt Nam nên không điện thoại hoặc tới văn phòng nhờ luật sư tư vấn được. Em muốn hỏi nếu như không đưa số tiền đó thì theo luật mẹ em có thể xóa án tích được không? Và thủ tục xin xóa án tích thế nào ạ, Mong luật sư hồi đáp lại và trả lời giùm em. Em cảm ơn rất nhiều!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Các trường hợp được xóa án tích được quy định tại các điều 70, 71, 72 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Cụ thể như sau:

Điều 70. Đương nhiên được xóa án tích

1. Đương nhiên được xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

2. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b) 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

c) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

d) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

3. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và khi có yêu cầu thì cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích, nếu có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này.

Điều 71. Xóa án tích theo quyết định của Tòa án

1. Xóa án tích theo quyết định của Tòa án được áp dụng đối với người bị kết án về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với những người đã bị kết án về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này, căn cứ vào tính chất của tội phạm đã thực hiện, thái độ chấp hành pháp luật, thái độ lao động của người bị kết án.

2. Người bị kết án được Tòa án quyết định xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) 03 năm trong trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 05 năm;

b) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

c) 07 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại điểm a khoản này thì thời hạn được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

3. Người bị kết án được Tòa án quyết định xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Người bị Tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu, thì sau 01 năm mới được xin xóa án tích; nếu bị bác đơn lần thứ hai trở đi, thì sau 02 năm mới được xin xóa án tích.

Điều 72. Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt

Trong trường hợp người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú đề nghị, thì Tòa án quyết định việc xóa án tích nếu người đó đã bảo đảm được ít nhất một phần ba thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 70 và khoản 2 Điều 71 của Bộ luật này.

Trong trường hợp của bạn, mẹ bạn phạm Tội đánh bạc bị phạt 1 năm án treo. Người phạm tội đánh bạc được đương nhiên xóa án tích nếu đáp các điều kiện quy định tại Điều 70 nêu trên. Án của mẹ bạn có hiệu lực từ tháng 12 năm 2011. Do vậy, tính đến nay nếu mẹ bạn đã chấp hành xong các hình phạt bổ sung thì mẹ bạn được đương nhiên xóa án tích. Do thuộc trường hợp đương nhiên xóa án tích nên mẹ bạn không phải làm thủ tục để xóa án tích, Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án.

Hotline: 1900.6169