Tuấn Luật sư

Tư vấn về tội phản bội tổ quốc

Tội phản bội tổ quốc được quy định tại Điều 78 Bộ luật hình sự, là hành vi của công dân Việt Nam cấu kết với người nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ Quốc, lực lượng quốc phòng, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước Việt Nam. Do tính chất nghiêm trọng của tội danh này nên Luật Minh Gia sẽ đi vào phân tích cụ thể dưới đây:

- Dấu hiệu pháp lý:


+ Khách thể là: sự xâm hại quan hệ xã hội về an ninh quốc gia


+ Chủ thể: Chỉ có thể là công dân Việt Nam.


+ Hành vi khách quan của tộ phản bội tổ quốc là hành vi của công dân Việt Nam cấu kết với nước ngoài (Có thể là cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài, nhà nước nước ngoài).


+ Mặt chủ quan của tội phạm được đặc trưng bởi 2 dấu hiệu: do lỗi cố ý trực tiếp và mục đích phạm tội là nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.


- Thực tế được thể hiện ở các dạng sau:


+ Có sự bàn bạc với nước ngoài về mưu đồ chính trị.


+ Nhận sự giúp đỡ của người nước ngoài như tiền bạc, vũ khí, phục vụ cho hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.


+ Trong quá trình hoạt động, dựa vào thế lực nước ngoài hoặc tiếp tay cho nước ngoài hoatj động.


Thời điểm tội phạm hoàn thành: Khi có hành vi cấu kết với nước ngoài (khi thực hiện 1 trong 3 hành vi trên)
 

- Hình phạt:  Bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.


Phạm tội trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

Trân trọng!

Chuyên viên Nguyễn Thị Yến - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900.6169