Hỏi đáp pháp luật Hình sự

 • Tư vấn về tội phá rối an ninh

  • 21/04/2015
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Tội phá rối an ninh là hành vi kích động, lôi kéo, tụ tập đông người gây rối an ninh, chống người thi hành công vụ, cản trở sự hoạt động của cơ quan nhà nước hay tổ chức xã hội nhằm chống chính quyền nhân dân hoặc là những hành vi đồng phạm khác phá rối an ninh.

  1. Dấu hiệu pháp lý


  - Khách thể: là an ninh đối nội của nhà nước


  - Mặt khách quan: được thể hiện ở các hành vi như kích động, lôi kéo, tụ tập nhiều người phá rối an ninh, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội. Kích đông lôi kéo là những thủ đoạn tụ tập người khác tham gia gây rối an ninh chính trị ở địa phương bằng việc tuyên truyền, rủ rê, đe dọa, mua chuộc…Phá rối an ninh thể hiện hành vi cụ thể như hò la, gây cản trở giao thông, gây lên tình trạng lộn xộn ở địa phương…


  Chống người thi hành công vụ có thể được thực hiện bằng các thủ đoạn như bắt giữ, cản trở người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ.


  Cản trở hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội là hành vi gây khó khăn cho cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.


  - Mặt chủ quan: Lỗi cố ý trực tiếp với mục đích chống chính quyền nhân dân.

  2. Hình phạt


  - Người có những hành vi kể trên bị phạt từ 5 đến 15 năm.


  - Những người đồng phạm khác bị phạt từ 2 đến 7 năm tù.

  Trân trọng!

  Chuyên viên Nguyễn Yến - Công ty Luật Minh Gia

    Hotline: 1900.6169