Tuấn Luật sư

Tư vấn về tội lưu hành tiền giả

Tôi mua và sử dụng tiền Nhân dân tệ giả tương đương 10 triệu đồng thì có bị coi là phạm tội lưu hành tiền giả không? Số lượng tiền giả đến bao nhiêu thì bị xử lý hình sự? Tôi xin cảm ơn!

tien-gia-jpg-27082014102050-U17.jpg

Lưu hành tiền giả

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, với thắc mắc của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Điều 207 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả như sau:

“1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm. 

…”

Như vậy, dựa vào các quy định pháp luật trên, chỉ cần có hành vi lưu hành tiền giả thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà không phân biệt số lượng tiền giả là bao nhiêu. Và trong trường hợp này, với hành vi mua và sử dụng tiền nhân dân tệ giả của bạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lưu hành tiền giả theo khoản 2 Điều 207 Bộ luật hình sự và bị phạt tù từ 5 năm đền 12 năm.

----------------

Bạn có thể tham khảo thêm nội dung tư vấn áp dụng theo quy định của Bộ luật hình sự 1999

Căn cứ tại Điều 180 Bộ luật hình sự đã sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả như sau:


"1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm.
 

2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.
 

3. Phạm tội trong trường hợp rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm, tù chung thân.
 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản".

Đồng thời, theo điểm 3.2 mục 3 phần I Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự, về việc xác định trị giá tiền giả để buộc người lưu hành tiền giả phải chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 180 Bộ luật Hình sự, cụ thể là:

- Nếu tiền giả có trị giá tương ứng dưới 10 triệu đồng tiền Việt Nam thì người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 180 Bộ luật Hình sự.

- Nếu tiền giả có trị giá tương ứng từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng tiền Việt Nam thì người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 180 Bộ luật Hình sự;

- Nếu tiền giả có trị giá tương ứng từ 100 triệu đồng tiền Việt Nam trở lên thì người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 3 Điều 180 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên cần phân biệt:

+ Nếu tiền giả có trị giá tương ứng từ 100 triệu đồng đến dưới 150 triệu đồng tiền Việt Nam là thuộc trường hợp rất nghiêm trọng;

+ Nếu tiền giả có trị giá tương ứng từ 150 triệu đồng tiền Việt Nam trở lên là thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.

Như vậy, dựa vào các quy định pháp luật trên, chỉ cần có hành vi lưu hành tiền giả thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà không phân biệt số lượng tiền giả là bao nhiêu. Và trong trường hợp này, với hành vi mua và sử dụng tiền nhân dân tệ giả của bạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lưu hành tiền giả theo khoản 2 Điều 180 Bộ luật hình sự và bị phạt tù từ 5 năm đền 12 năm.

Trân trọng!

P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí