LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tư vấn về tội làm nhục người khác

Tội làm nhục người khác là hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác. Tội danh này được quy định tại Điều 121 Bộ luật hình sự với các khung hình phạt tương ứng và dấu hiệu nhận biết như sau

1. Dấu hiệu pháp lý


- Khách thể là quan hệ nhân thân mà nội dung là quyền được tôn trọng và bảo vệ về nhân phẩm, danh dự của con người. Đối tượng tác động là con người.


- Khách quan: là hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác. Hành vi này có thể thực hiện bằng lời nói hoặc bằng hành động. Thông thường lời nói được sử dụng là lời nói có tính chất miệt thị, sỉ nhục người khác, hành động được sử dụng có tính chất bỉ ổi, sỉ nhục người khác.


- Chủ quan: Lỗi cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp


- Chủ thể: là người có năng lực TNHS và đạt độ tuổi từ 16 tuổi trở lên.
 

2.  Hình phạt


- Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.


- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm:


+ Phạm tội nhiều lần;


+ Đối với nhiều người;


+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;


+ Đối với người thi hành công vụ;


+ Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình.


- Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Trân trọng!

Chuyên viên Nguyễn yến - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn