LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tư vấn về hình phạt theo quy định Luật Hình sự

Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất, chỉ áp dụng với người có hành vi phạm tội, được quy định cụ thể trong bộ luật hình sự. Hình phạt bao gồm hai loại là hình phạt chính và hình phạt bổ sung.

I. Các hình phạt chính:


1. Cảnh cáo: được áp dụng đối với người phạm tội ít nghiêm trọng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhưng chưa đến mức miễn hình phạt.


2. Phạt tiền:    


- Thấp nhất là 1 triệu, không có giới hạn cao nhất.


- Không áp dụng đối với độ tuổi từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi.


- Có thể áp dụng với độ tuổi từ đủ 16 tuổi đến sưới 18 tuổi nếu người phạm tội có thu nhập riêng, có tài sản riêng.


- Có thể áp dụng làm hình phạt bổ sung trong một số trường hợp.


3. Cải tạo không giam giữ:


- Tối thiểu là 6 tháng, tối đa là 3 năm


- Người bị phạt vẫn được lao động bình thường, nhưng buộc phải nộp 5 => 20% số tiền thu nhập xung công quỹ nhà nước


- Chỉ áp dụng hình phạt này với tội ít nghiêm trọng và nghiêm trọng.


4. Trục xuất:


- Trục xuất là buộc người nước ngoài bị kết án phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam .


- Trục xuất được Toà án áp dụng là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung trong từng trường hợp cụ thể


5. Tù có thời hạn:


- Tối thiểu là 3 tháng


- Tối đa là 20 năm (đối với 1 tội danh), và tối đa là 30 năm (đối với tổng hợp 2 tội danh trở lên)


6. Tù chung thân:


- Có tính răn đe, cải tạo


- Không áp dụng với người chưa thành niên phạm tội


7. Tử hình:


- Tiêm thuốc độc (không áp dụng với người chưa thành niên phạm tội)


- Không áp dụng với phụ nữ có thai hay nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi (đối với trường hợp này chuyển thành chung thân)


Lưu ý:


+ Hình phạt chính áp dụng độc lập không phụ thuộc vào hình phạt bổ sung.


+ Hình phạt bổ sung luôn chỉ được áp dụng kèm theo hình phạt chính.


+ Mội tội phạm chỉ được áp dụng một hình phạt chính, nhưng có thể áp dụng một hoặc nhiều hình phạt bổ sung.

II. Các biện pháp tư pháp


Không phải là hình phạt, mà là những biện pháp của nhà nước mang tính hỗ trợ, giải quyết triệt để trách nhiệm hình sự.


Lưu ý: Hình phạt bổ sung khác với Biện pháp tư pháp (Ví dụ: Tịch thu tài sản (Tòa án áp dụng) khác với Tịch thu tiền, vật… liên quan đến tội phạm (Công an, Viện kiểm sát áp dụng)).

Trân trọng!

Chuyên viên Đinh Lụa - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn