Nguyễn Thị Biển

Tư vấn về hành vi cho vay nặng lãi

B cho A vay 30 triệu, lãi suất 20% tháng, nay B đòi A nhưng A đang gặp khó khăn nên chưa trả được nợ Luật sư cho tôi hỏi B có bị coi là cho vay nặng lãi không

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, với thắc mắc của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Điều 468 Bộ luật dân sự 2015 quy định về lãi suất khi cho vay như sau:

“1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ.”

Do đó, căn cứ theo quy định này thì lãi suất pháp luật cho phép các bên cho nhau vay là không quá 20%/năm tương ứng với 1,67%/ tháng.

Việc B cho A vay với mức lãi suất 20%/tháng là không phù hợp với quy định về mức lãi suất đã nêu trên. Hành vi này của B có thể xem xét để truy cứu trách nhiệm hình sự theio quy định tại Điều 201 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Điều 201 quy định về Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự như sau:

“1. Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.”

Nếu B cho vay với lãi suất 20%/tháng đã gấp 11,9 lần mức lãi suất cao nhất mà pháp luật cho phép vay trong một tháng. Do đó, nếu A đã thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc đã từng bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Nếu không đủ yếu tố cấu thành hình sự thì A có quyền khởi kiện ra Tòa án yêu cầu giảm lãi suất xuống mức lãi suất cơ bản pháp luật cho phép.

Trân trọng!

Phòng luật sư tư vấn – Công ty Luật Minh Gia

Tư vấn miễn phí