Hoàng Tuấn Anh

Tư vấn về độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi quan hệ với trẻ em

Em năm nay 14 tuổi bắt đầu lên lớp 9 và bạn gái em vậy. sau 3 năm yêu nhau bạn gái em và em đã tự nguyện trao thân cho nhau. nhưng chỉ là tự nguyện không sử dụng bất cứ hành vi cưỡng ép hay bạo lực nào. nếu em bị gia đình của bạn gái em kiện thì em có phải chịu trách nghiệm hình sự không ạ? quy định thế nào?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, với thắc mắc của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Điều 12 Bộ luật hình sự 2015 quy định về tuổi chịu trách nhiệm hình sự như sau:

“1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.

2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này.”

Với trường hợp của bạn, do bạn thực hiện hành vi quan hệ với bạn gái khi hai bạn mới 14 tuổi do đó, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm hình về tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Điều 9 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về phân loại tội phạm như sau:

“c) Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù;

d) Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.”

Theo thông tin bạn cung cấp, hai bạn thực hiện hành vi quan hệ hoàn toàn tự nguyện do đó chưa có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bạn về các tội hiếp dâm theo quy định tại Điều 141, tội cưỡng dâm theo quy định tại Điều 142.

Bên cạnh đó, hiện tại bạn chưa thành niên do đó cũng không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bạn về hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác đối với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Trân trọng!

Phòng luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh gia

Gọi ngay