Trần Tuấn Hùng

Tư vần vấn đề chạy việc

Xin chào Luật sư. Cháu có 1 vài thắc mắc mong Luật sư giải quýêt ạ. Cháu xin cảm ơn. Tháng 4/2016 bạn làm cùng công ty của nước ngoài với cháu có nộp đơn xin việc ở 1 công ty X, sau đó có 1 người tên A gọi điện hỏi có muốn chạy việc vào công ty không? nhưng bạn cháu k đồng ý, sau đó bạn cháu có nói chuyện với cháu và cháu xin số điện thoại để hoi xem như thế nào...

 

... Sau đó người tên A đó đã nói chuyện và thuyết phục cháu, và cháu đã đồng ý. Lần đầu cháu và A đã giao dịch với nhau 15 triệu bằng Giấy biên nhận(sau này cháu phát hiện ra mọi thông tin cá nhân của người đó là sai), lần giao dịch tiếp theo là 15 triệu và bằng hình thức chuyển khoản. Người A đó nói nếu không lo được việc sẽ trả lại toàn bộ, nhưng bây giờ người đó mới trả được 20 triệu. 1. Cho cháu hỏi cháu làm như vậy có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không, nếu cháu kiện người A đó?(vì công ty X đã biết cháu có giao dịch với người A nhưng công ty chưa tìm ra người đó) 2. Làm thế nào để cháu đòi lại số tiền đó? Cháu xin cảm ơn.

 

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu đến luật Minh Gia chúng tôi, trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

 

Thứ nhất, hành vi đưa tiền để chạy việc của bạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 364 BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017:

 

Điều 364. Tội đưa hối lộ

 

1. Người nào trực tiếp hay qua trung gian đã đưa hoặc sẽ đưa cho người có chức vụ, quyền hạn hoặc người khác hoặc tổ chức khác bất kỳ lợi ích nào sau đây để người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

 

a) Tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

 

b) Lợi ích phi vật chất.

 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

 

a) Có tổ chức;

 

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

 

c) Dùng tài sản của Nhà nước để đưa hối lộ;

 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

 

đ) Phạm tội 02 lần trở lên;...”

 

Hành vi của bạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình như theo khoản 1, điều 364 BLHS hiện hành.

Thứ hai, giữa bạn và A có thực hiện giao dịch dân sự và chuyển cho nhau 30 triệu đồng(có Giấy biên nhận), tuy nhiên theo quy định của pháp luật dân sự, giao dịch dân sự của các bạn là giao dịch vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật và trái đạo đức xã hội tại điều 123 BLDS 2015:

 

“Điều 123. Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội

 

Giao dịch dân sự có mục đích, nội dung vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội thì vô hiệu.

 

Điều cấm của luật là những quy định của luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định.

 

Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng...”

 

Mặt khác, theo “Điều 131. Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu  

 

1. Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập.

 

2. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

 

Trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả.

 

3. Bên ngay tình trong việc thu hoa lợi, lợi tức không phải hoàn trả lại hoa lợi, lợi tức đó.

 

4. Bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường.

 

5. Việc giải quyết hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu liên quan đến quyền nhân thân do Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định”.

 

Vì giao dịch của bạn là giao dịch dân sự vô hiệu nên theo điều 131 BLDS, các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Bạn có thể yêu cầu ông A trả lại nốt số tiền 10 triệu đồng. Nếu ông A không trả thì bạn có thể khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy giao dịch dân sự vô hiệu, yêu cầu ông A trả lại tiền cho bạn.

 

Trân trọng!

Phòng luật sư tư vấn dân sự - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn