Hỏi đáp pháp luật Hình sự

 • Tư vấn tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng

  • 23/07/2019
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

  che-taotang-tru-vu-khi-quan-dung-jpg-24032013082353-U1.jpg

  Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng,

  phương tiện kỹ thuật quân sự

   

  Theo điều 230 Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009 thì Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự được quy định như sau:

  1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm:

  A) Có tổ chức;

  B) Vật phạm pháp có số lượng lớn;

  C) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;

  D) Gây hậu qủa nghiêm trọng;

  Đ) Tái phạm nguy hiểm.

  3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm đến mười lăm năm:

  A) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn;

  B) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

  4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

  A) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn;

  B) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

  5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.


  Trân trọng!

  P. Luật sư tranh tụng - Công ty Luật Minh Gia

    Hotline: 1900.6169