Hỏi đáp pháp luật Hình sự

 • Trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

  • 23/09/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Các trường hợp nào Viên kiểm sát ra quyết định trả hồ sơ để cơ quan điều tra điều tra bổ sung? Cơ quan điều tra có trách nhiệm thực hiện như thế nào khi viện kiểm sát trả hồ sơ để điều tra bổ sung? Giải quyết yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung của tòa án được thực hiện như thế nào? Công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn về các vấn đề liên quan đến việc trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung như sau:

  1. Luật sư tư vấn về pháp luật tố tụng hình sự

  Các tội phạm hình sự đều mang tính chất nguy hiểm cho xã hội nên các hình phạt áp dụng đối với người phạm có thể làm hạn chế hoặc mất đi quyền tự do, tính mạng của người đó. Do đó, các công việc liên quan đến điều tra, truy tố, xét xử cần phiaỉ thực hiện theo đúng trình tự pháp luật, đảm bảo sự công bằng, minh bạnh, đúng người, đúng tội. Do đó, trong quá trình truy tố, xét xử mà viện kiểm soát, tòa án thấy có các các căn cứ về việc thiếu chứng cứ phạm tội, bỏ lọt tội phạm hay vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng mà chưa được làm rõ thì có thể ra quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung. Như vậy, việc trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn truy tố.

  Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về các vấn đề tố tụng hình sự, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua hình thức gửi Email tư vấn hoặc liên hệ qua tổng đài 1900.6169 để được hỗ trợ tư vấn.

  2. Tư vấn về việc trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung

  Trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung được quy định cụ thể tại Điều 245, điều 246 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:

  Trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung

  1. Viện kiểm sát ra quyết định trả hồ sơ vụ án, yêu cầu Cơ quan điều tra điều tra bổ sung khi thuộc một trong các trường hợp:

  a) Còn thiếu chứng cứ để chứng minh một trong những vấn đề quy định tại Điều 85 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 mà Viện kiểm sát không thể tự mình bổ sung được;

  b) Có căn cứ khởi tố bị can về một hay nhiều tội phạm khác;

  c) Có người đồng phạm hoặc người phạm tội khác liên quan đến vụ án nhưng chưa được khởi tố bị can;

  d) Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

  2. Quyết định trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung phải ghi rõ vấn đề cần điều tra bổ sung quy định tại khoản 1 Điều này và các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 132 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

  3. Cơ quan điều tra có trách nhiệm thực hiện đầy đủ yêu cầu nêu trong quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung của Viện kiểm sát; trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan mà không thực hiện được thì phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

  Kết thúc điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra phải có bản kết luận điều tra bổ sung. Bản kết luận điều tra bổ sung phải ghi rõ kết quả điều tra bổ sung, quan điểm giải quyết vụ án. Nếu kết quả điều tra bổ sung làm thay đổi cơ bản kết luận điều tra trước đó thì Cơ quan điều tra phải ra bản kết luận điều tra mới thay thế.

  Việc chuyển hồ sơ vụ án kèm theo kết luận điều tra bổ sung cho Viện kiểm sát; việc giao, nhận, gửi thông báo kết quả điều tra bổ sung được thực hiện theo quy định tại Điều 232 và Điều 238 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

  Giải quyết yêu cầu điều tra bổ sung của Tòa án

  Trường hợp Tòa án quyết định trả hồ sơ vụ án yêu cầu điều tra bổ sung thì Viện kiểm sát phải xem xét căn cứ của việc yêu cầu điều tra bổ sung và giải quyết như sau:

  1. Nếu quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung có căn cứ mà xét thấy không cần phải trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra thì Viện kiểm sát trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra để bổ sung tài liệu, chứng cứ; trường hợp Viện kiểm sát không thể tự điều tra bổ sung được thì Viện kiểm sát ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung và chuyển ngay hồ sơ cho Cơ quan điều tra để tiến hành điều tra.

  Trường hợp kết quả điều tra bổ sung làm thay đổi cơ bản nội dung bản cáo trạng trước đó thì Viện kiểm sát phải ra bản cáo trạng mới thay thế và chuyển hồ sơ đến Tòa án. Trường hợp kết quả điều tra bổ sung dẫn đến đình chỉ vụ án thì Viện kiểm sát ra quyết định đình chỉ vụ án và thông báo cho Tòa án biết;

  2. Nếu quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung không có căn cứ thì Viện kiểm sát có văn bản nêu rõ lý do, giữ nguyên quyết định truy tố và chuyển lại hồ sơ cho Tòa án.

    Hotline: 1900.6169