Hỏi đáp pháp luật Hình sự

 • Tội xâm phạm quyền khiếu nại - tố cáo quy định thế nào?

  • 20/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở việc khiếu nại, tố cáo, việc xét, giải quyết hoặc xử lý người bị khiếu nại, tố cáo; có trách nhiệm mà cố ý không chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo, gây thiệt hại cho người tố cáo, hoặc trả thù người khiếu nại, tố cáo.  Điều 132 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định về Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo

  * Dấu hiệu pháp lý


  - Khách thể: Tội phạm này xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân được hiến pháp quy định.


  - Khách quan: được thể hiện ở những hành vi xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.


  + Hành vi cản trở việc khiếu nại, tố cáo là hành vi sử dụng thẩm quyền, uy quyền do chức vụ công tác của mình mà có để ngăn chặn việc khiếu nại, tố cáo làm cho công dân không thực hiện được quyền khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng chức vụ quyền hạn không nhận đơn, không giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc không xử lý đối với người bị khiếu nại, tố cáo từ đó mà gây thiệt hại cho người khiếu nại, tố cáo…


  Tội phạm được coi là hoàn thành khi đã có hành vi cản trở không phụ thuộc vào việc có đạt được kết quả hay không.


  + Hành vi không chấp hành quyết định của các cơ quan có thẩm quyền về việc xét và giải quyết các khiếu nại, tố cáo (như dây dưa, lẩn tránh, trì hoãn, từ chối..)


  + Hành vi trả thù người khiếu nại, tố cáo bằng nhiều hình thức khác nhau xâm phạm đến quyền lợi chính đáng của họ như: không lên lương, không cho đi học, buộc thôi việc…

  - Chủ quan: là lỗi cố ý (trực hoặc gián tiếp). Động cơ không là dấu hiệu bắt buộc. Cho nên, nếu vì nhận của cải vật chất mà phạm tội này thì phải xử thêm tội nhận hối lộ.


  - Chủ thể: Đối với hành vi cản trở việc khiếu nại, tố cáo chỉ có thể là cán bộ, nhân viên nhà nước hoặc tổ chức xã hội có nhiệm vụ tiếp nhận, chuyển, xét và giải quyết khiêu nại, tố cáo không kể cấp bậc, chức vụ gì.

  * Hình phạt


  1. Người nào có một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm:


  A) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở việc khiếu nại, tố cáo, việc xét và giải quyết các khiếu nại, tố cáo hoặc việc xử lý người bị khiếu nại, tố cáo;


  B) Có trách nhiệm mà cố ý không chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền xét và giải quyết các khiếu nại, tố cáo gây thiệt hại cho người khiếu nại, tố cáo.


  2. Người nào trả thù người khiếu nại, tố cáo thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.


  3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.

  Trân trọng!
  P. Luật sư tranh tụng - Công ty Luật Minh Gia

Bài viết nổi bật