Hỏi đáp pháp luật Hình sự

 • Tội xâm phạm quyền bình đẳng của phụ nữ

  • 20/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Xâm phạm quyền bình đẳng của phụ nữ là hành vi dùng vũ lực hoặc hành vi nghiêm trọng khác cản trở phụ nữ tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, khoa học, văn hoá, xã hội.  Điều 130 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định về Tội xâm phạm quyền bình đẳng của phụ nữ

  * Dấu hiệu pháp lý


  - Khách thể: Tội phạm này xâm phạm quyền bình đẳng của phụ nữ với nam giới.


  - Khách quan: Thể hiện ở hành vi cản trở không cho phụ nữ tham gia vào các haotj động chính trị , kinh tế, khoa học, văn hóa xã hội chỉ vì họ là phụ nữ, bằng các thủ đoạn khác nhau như: dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần…buộc người phụ nữ không thể tham gia vào các hoạt động như nam giới hoặc thể hiện dưới các hình thức khác. Vd: không cho phụ nữ được hưởng lương như nam giới khi công việc như nhau…


  Tội phạm hoàn thành khi người phạm tội có một trong các hành vi kể trên, không cần xảy ra hậu quả.


  - Chủ quan: là lỗi cố ý (trực hoặc gián tiếp). Mục đích, động cơ không là dấu hiệu pháp lý bắt buộc của tội phạm này


  - Chủ thể: là bất kỳ người nào có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi do luật hình sự quy định. Thông thường chủ thể của tội phạm này là người có quan hệ nhất định hoặc có quyền hành nhất định đối với người phụ nữ.

  * HÌnh phạt


  Người nào dùng vũ lực hoặc có hành vi nghiêm trọng khác cản trở phụ nữ tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, khoa học, văn hoá, xã hội, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.

  Trân trọng!
  P. Luật sư tranh tụng - Công ty Luật Minh Gia

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn