Hỏi đáp pháp luật Hình sự

 • Tội vi phạm quy định về sử dụng lao động trẻ em

  • 18/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Vi phạm quy định về sử dụng lao động trẻ em là sử dụng trẻ em làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại theo danh mục Nhà nước quy định gây hậu quả nghiêm trọng. Tội danh này được quy định tại Điều 228 Bộ luật hình sự.

  ld-tre-em-jpg-09082014091352-U17.jpg

  1. Các yếu tố cấu thành tội phạm


  - Chủ thể: chủ thể của tội phạm này tuy không phải là chủ thể đặc biệt, nhưng chỉ những người sử dụng lao động mới có thể là chủ thể của tội phạm này.


  - Khách thể: Tội vi phạm quy định về sử dụng lao động trẻ em xâm phạm đến quyền lao động của trẻ em đã được quy định tại Hiến pháp, Bộ luật dân sự, Bộ luật lao động, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và Công ước của Liên hiệp quốc về quyền trẻ em mà Việt Nam tham gia quy định .


  - Mặt khách quan:


  Hành vi khách quan:  Người phạm tội thực hiện hành vi khách quan duy nhất là hành vi vi phạm quy định về sử dụng lao động trẻ em nhưng được biểu hiện khác nhau tuỳ thuộc vào từng trường hợp vi phạm cụ thể như: Sử dụng trẻ em làm những công việc nặng nhọc; Sử dụng trẻ em làm những công việc nguy hiểm; Sử dụng trẻ em làm những công việc độc hại.


  + Sử dụng trẻ em làm những công việc nặng nhọc là sử dụng trẻ em làm những công việc như: Công việc tiếp xúc với dầu, mỡ; ảnh hưởng của môi trường nóng, ồn, rung và bụi than vượt tiêu chuẩn cho phép. (Sửa chữa cơ điện trong nhà máy sàng tuyển than. Thay mỡ, bơm dầu ổ trục các thiết bị nhà máy sàng tuyển than.)


  + Sử dụng trẻ em làm những công việc nguy hiểm là sử dụng trẻ em làm những công việc như: Thường xuyên làm việc trên cao, căng thẳng thần kinh tâm lý. (sửa chữa đường dây cao thế đang mang điện.)


  + Sử dụng trẻ em làm những công việc độc hại là sử dụng trẻ em làm những công việc như: làm việc trong môi trường hoá chất độc hại và tiếng ồn cao; chịu tác động trực tiếp của hơi dầu nóng và hơi nước. (Thu hồi, lọc dầu, tái sinh dầu bôi trơn) 


  Hậu quả nghiêm trọng là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm, nếu người sử dụng trẻ em làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại theo danh mục Nhà nước quy định chưa gây hậu quả nghiêm trọng và cũng chưa bị xử phạt hành chính về hành vi này thì không bị coi là tội phạm.


  - Măt chủ quan: Lỗi cố ý.

  2. Hình phạt


  - Phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm khi phạm tội tại khoản 1 Điều 228 Bộ luật hình sự.


  - Phạt tù từ hai năm đến bảy năm khi phạm một trong các trường hợp thuộc khoản 2 Điều này.


  Ngoài ra còn có thể bị phạt tiền từ hai triệu đồng đến hai mươi triệu đồng.

  Trân trọng!

  CV Nguyễn Ngân - Công ty Luật Minh Gia

    Hotline: 1900.6169