Tuấn Luật sư

Tội vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện

Tội vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

a) Cơ sở pháp lý: Điều 241 – Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung 2009


1. Người nào có một trong các hành vi sau đây gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:


A) Cho phép xây nhà, công trình hoặc tự ý xây nhà, công trình trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình điện;


B) Gây nổ, gây cháy, đốt rừng làm nương rẫy, làm đổ cây ảnh hưởng đến an toàn vận hành công trình điện;


C) Đào hố, đóng cọc, xây nhà lên hành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm;


D) Thả neo tàu, thuyền trong hành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm đặt ở lòng sông, lòng biển đã có thông báo hoặc biển báo.


2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.


3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.


4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.


5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
 

b) Cấu thành tội phạm


- Chủ thể: Cá nhân có năng lực TNHS và đủ tuổi luật định.


- Khách thể: An ninh, an toàn công cộng.


- Mặt chủ quan: Lỗi cố ý hoặc vô ý


- Hành vi khách quan: Tái vi phạm cách hành vi sau khi đã bị xử lý


  + Cho phép xây nhà, công trình hoặc tự ý xây nhà, công trình trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình điện.


  + Gây nổ, gây cháy, đốt rừng làm nương rẫy, làm đổ cây ảnh hưởng đến an toàn vận hành công trình điện.


  + Đào hố, đóng cọc, xây nhà lên hành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm.


  + Thả neo tàu, thuyền trong hành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm đặt ở lòng sông, lòng biển đã có thông báo hoặc biển báo.
 

c) Hình phạt


- Khung hình phạt cơ bản: Phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.


- Khung hình phạt tăng nặng:


  + Theo khoản 2: Phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.


  + Theo khoản 3: Phạt tù từ 5 đến 10 năm.


- Trường hợp thuộc khoản 4: Phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.


- Hình phạt bổ sung: Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.

Trân trọng!

CV - Phạm Đăng Mạnh - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900.6169