Tuấn Luật sư

Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng hiểu thế nào?

Nội dung: Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng Có nêu: Người nào lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn...." vậy "Chức vụ quyền hạn" ở đây được hiểu như thế nào?

Tôi là viên chức bình thường (nhân viên quản lý bảo vệ rừng không có quyền hạn chức vụ gì), được cấp trên giao việc (có văn bản phân công giao việc cụ thể) làm hồ sơ giao đất rừng thì tôi có thuộc đối tượng "chức vụ, quyền hạn" để áp dụng tại điều này không? Các cơ quan (CS điều tra, viện kiểm sát...) quy tội cho tôi tại điều này có đúng không?

Rất mong được Quý Luật sư tư vấn để tôi được rõ vấn đề. Cảm ơn nhiều!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, với thắc mắc của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Điều 233 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về tội vi phạm các quy định về quản lý rừng như sau:

“1. Người nào lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Giao rừng, thu hồi rừng, cho thuê rừng trái pháp luật từ 20.000 mét vuông (m2) đến dưới 25.000 mét vuông (m2) đối với rừng sản xuất; từ 15.000 mét vuông (m2) đến dưới 20.000 mét vuông (m2) đối với rừng phòng hộ hoặc từ 10.000 mét vuông (m2) đến dưới 15.000 mét vuông (m2) đối với rừng đặc dụng;

b) Cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng trái pháp luật từ 10.000 mét vuông (m2) đến dưới 12.500 mét vuông (m2) đối với rừng sản xuất; từ 7.500 mét vuông (m2) đến dưới 10.000 mét vuông (m2) đối với rừng phòng hộ hoặc từ 5.000 mét vuông (m2) đến dưới 7.500 mét vuông (m2) đối với rừng đặc dụng;

…”

Hiện nay tại Khoản 2 Điều 352 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về người có chức vụ như sau:

“2. Người có chức vụ là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một nhiệm vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ.”

Bên cạnh đó, hiện nay khái niệm người có chức vụ quyền hạn là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ. Người có chức vụ không nhất thiết phải ở trong biên chế Nhà nước mà chỉ cần là người được giao thực hiện một công vụ nhất định và có quyền năng nhất định trong khi thực hiện công vụ. Quyền năng được thể hiện ở chỗ người thực hiện công vụ có quyền giải quyết, tham gia vào việc giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức. Chính quyền năng này mà người có chức vụ, quyền hạn mới có khả năng lợi dụng để có những hành vi sai lệch gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Như vậy, bạn đã được cấp trên giao cho thực hiện một công việc nhất định, điều này được hiểu bạn là người có quyền giải quyết, tham gia vào việc giải quyết công việc đã được giao. Để tham gia vào giải quyết các công việc này thì bạn phải có thẩm quyền, thẩm quyền đó dựa trên cơ sở quyết định giao việc của cấp trên. Mặc dù vậy với những tình tiết bạn trình bày với chúng tôi, chúng tôi không thể khẳng định giúp bạn về việc bạn có phạm tội theo quy định Điều 233 hay không bởi lẽ việc này còn phụ thuộc vào cơ quan điều tra, tình hình thực tế cũng như các tình tiết có trong vụ án.

Tuy nhiên, nếu bạn là người có quyền hạn và bạn thực hiện một trong số các hành vi quy định tại Điều 233 đã nêu thì cơ quan công an có căn cứ để điều tra xem xét.

-------------

Bạn có thể tham khảo thêm nội dung tư vấn áp dụng văn bản pháp luật theo quy định của Bộ luật hình sự 1999:

Thời điểm này có rất nhiều quan điểm hiểu như thế nào cho đúng về người có chức vụ quyền hạn quy định trong Bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi bổ sung 2009. Tuy nhiên có một luồng quan điểm được nhiều ý kiến ủng hộ, theo luồng quan điểm này thì người có chức vụ quyền hạn là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ. Người có chức vụ không nhất thiết phải ở trong biên chế Nhà nước mà chỉ cần là người được giao thực hiện một công vụ nhất định và có quyền năng nhất định trong khi thực hiện công vụ. Quyền năng được thể hiện ở chỗ người thực hiện công vụ có quyền giải quyết, tham gia vào việc giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức. Chính quyền năng này mà người có chức vụ, quyền hạn mới có khả năng lợi dụng để có những hành vi sai lệch gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Như vậy, bạn đã được cấp trên giao cho thực hiện một công việc nhất định, điều này được hiểu bạn là người có quyền giải quyết, tham gia vào việc giải quyết công việc đã được giao. Để tham gia vào giải quyết các công việc này thì bạn phải có thẩm quyền, thẩm quyền đó dựa trên cơ sở quyết định giao việc của cấp trên. Mặc dù vậy với những tình tiết bạn trình bày với chúng tôi, chúng tôi không thể khẳng định giúp bạn về việc bạn có phạm tội theo quy định Điều 176 hay không bởi lẽ việc này còn phụ thuộc vào cơ quan điều tra, tình hình thực tế cũng như các tình tiết có trong vụ án.

Trân trọng!

P. luật sư tư vấn luật hình sự - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí