Hỏi đáp pháp luật Hình sự

 • Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu-thăm dò-khai thác tài nguyên

  • 20/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

  a) Cơ sở pháp lí: Điều 172 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)


  1. Người nào vi phạm các quy định của Nhà nước về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên trong đất liền, hải đảo, nội thuỷ, vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa và vùng trời của Việt Nam mà không có giấy phép hoặc không đúng với nội dung giấy phép gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến một tỷ đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.


  2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến mười năm.


  3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng.

  b) Cấu thành tội phạm


  Chủ thể: người có năng lực trách nhiệm hình sự, đạt độ tuổi luật định


  Lỗi: cố ý


  Hành vi: người phạm tội có hành vi vi phạm các quy định của nhà nước về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên  trong đất liền, hải đảo, nội thủy, vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa và vùng trời của Việt Nam mà không có giấy phép hoặc không đúng với nội dung giấy phép


  Cơ sở pháp lí để xác định tính trái phép của hành vi này là các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước Việt Nam quy định chế độ nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.


  Hành vi nói trên bị coi là tội phạm trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm

  c) Hình phạt


  Khung hình phạt cơ bản: phạt cảnh cáo, phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến một tỉ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.


  Khung tăng nặng: phạt tù từ hai năm đến mười năm, áp dụng đối với trường hợp phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.


  Hình phạt bổ sung: phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng

  Trân trọng!

  CV Nguyễn Hồng Thơ - Công ty Luật Minh Gia

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn ×