Hỏi đáp pháp luật Hình sự

 • Tội trốn khỏi nơi giam giữ hoặc trốn khi đang bị dẫn giải đang bị xét xử

  • 17/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị dẫn giải, đang bị xét xử là hành vi bỏ trốn của người đang bị giam, giữ, đang bị dẫn giải hoặc đang bị xét xử

  * Cơ sở pháp lý: Bộ luật hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung 2009)

  Điều 311.Tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị dẫn giải, đang bị xét xử 

  1. Người nào đang bị giam, giữ, đang bị dẫn giải hoặc đang bị xét xử mà bỏ trốn, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

  a ) Có tổ chức;

  b ) Dùng vũ lực đối với người canh gác hoặc người dẫn giải.

  * Cấu thành tội phạm:

  - Chủ thể: Chủ thể của tội này là người đang bị giam, giữ, đang bị dẫn giải hoặc đang bị xét xử.

  - Hành vi khách quan:

  Hành vi khách quan mà điều luật yêu cầu đối với tội này là hành vi bỏ trốn. Bỏ trốn là hành vi rời khỏi nơi giam giữ, nơi xét xử hoặc rời khỏi sự quản lý của người dẫn giải một cách trái phép bằng bất cứ thủ đoạn nào, có thể là lén lút, có thể bằng lừa dối hoặc có thể bằng thủ đoạn dùng vũ lực, thủ đoạn mua chuộc…

  -  Lỗi:

  Người phạm tội thực hiện hành vi với lỗi cố ý.

  Mục đích không phải là để chống chính quyền nhân dân.

  * Hình phạt:

  Điều 311 BLHS quy định 2 khung hình phạt:

  - Khung cơ bản có mức phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.

  - Khung tăng nặng có mức phạt tù từ 3 năm đến 10 năm được áp dụng cho những trường hợp có một trong những tình tiết định khung tăng nặng sau:

  + Có tổ chức;

  + Dùng vũ lực đối với người canh gác hoặc người dẫn giải.

  Trân trọng!

  CV - Trần Thị Thu Cúc - Công ty luật Minh Gia

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn ×