Tuấn Luật sư

Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc

Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

a) Cơ sở pháp lý: Điều 249 – Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung 2009

1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 248 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

A) Có tính chất chuyên nghiệp;

B) Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn;

C) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

b) Cấu thành tội phạm

- Chủ thể: Cá nhân có năng lực TNHS và đủ 16 tuổi đối với khoản 1 hoặc 14 tuổi đối với khoản 2.

- Khách thể: An ninh, an toàn công cộng, quan hệ sở hữu tài sản của người khác.

- Mặt chủ quan: Lỗi cố ý.

- Hành vi khách quan: Hành vi tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt về hành vi này hoặc hành hành vi quy định tại điều 248 mà vẫn vi phạm.

c) Hình phạt

- Khung hình phạt cơ bản: Phạt tiền từ mười triệu đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

- Khung hình phạt tăng nặng: Phạt tù từ ba năm đến 10 năm.

- Hình phạt bổ sung: Phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Trân trọng!

CV Phạm Đăng Mạnh - Công ty Luật Minh Gia

Tư vấn miễn phí