Hỏi đáp pháp luật Hình sự

 • Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

  • 31/07/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng được quy định tại Điều 285 Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi năm 2009, thuộc nhóm tội phạm về chức vụ. Đó là những hành vi xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức do người có chức vụ thực hiện trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ.

  1. Luật sư tư vấn pháp luật hình sự

  Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao của người có chức vụ, quyền hạn và gây ra hậu quả nghiêm trọng cho lợi ích nhà nước, tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Vậy người có chức vụ là ai? Mức hình phạt của hành vi này được pháp luật quy định như nào? Nếu bạn chưa tìm hiểu quy định pháp luật về vấn đề này, bạn hãy liên hệ tới Luật Minh Gia luật sư sẽ tư vấn cho bạn những nôi dung như sau:

  + Chủ thể của tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng;

  + Mặt khách quan tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng;

  + Khung hình phạt tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng;

  Để liên hệ với chúng tôi và yêu cầu tư vấn, bạn vui lòng gửi câu hỏi hoặc Gọi:  1900.6169, ngoài ra bạn có thể tham khảo bài viết do Luật Minh Gia phân tích dưới đây:

  2. Tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi 2009

  I. Cơ sở pháp lí

  Điều 285 Bộ luật hình sự quy định:

  "1. Người nào vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao gây hậu quả nghiêm trọng, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 144, 235 và 301 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

  2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm.

  3. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm".

  II. Cấu thành tội phạm

  - Chủ thể: chủ thể đặc biệt, người có chức vụ, quyền hạn

  - Lỗi: vô ý

  - Hành vi khách quan: 

  + Không thực hiện nhiệm vụ được giao: là trường hợp người có chức vụ, quyền hạn không làm những việc theo đúng quy định pháp luật hoặc điều lệ công tác.

  + Thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao là trường hợp người có chức vụ, quyền hạn không thực thi đúng nghĩa vụ, quyền hạn của mình.

  Việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ phải gây ra hậu quả nghiêm trọng. Hậu quả nghiêm trọng là những thiệt hại đáng kể về vật chất như tiền, tài sản… hoặc thiệt hại tinh thần như uy tín của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

  III.  Hình phạt

  - Khung cơ bản: mức phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm

  - Khung tăng nặng: phạt tù từ ba năm đến mười hai năm trong trường hợp phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng

  - Hình phạt bổ sung: cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    Hotline: 1900.6169