Phạm Thị Thuần

Tội nhận hối lộ và tham ô tài sản

Có một cán bộ địa chính A của xã H nhận 400 tr đồng của anh B có. Anh B yêu cầu A tìm cho B 3 lô đất của những người được nhà nước xét cấp đất ở nhưng không nhận đất. Lúc này, A biết được có 3 hộ được xét nhận đất nhưng không có nhu cầu nhận đất.


Do A nắm được quy định của Phòng TN & MT huyện là giao đất trên hồ sơ trước sau đó mới giao đất trên thực địa. Nắm được quy định trên, nên A đã giả chữ kỹ những người dân trên và nộp các khoản tiền liên quan đến việc cấp 03 lô đất trên. Sau đó chuyển quyền sử dụng đất thành đất của mình. Vậy A phạm tội gì. 
 

Trả lời: Cám ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến công ty Luật Minh Gia. Yêu cầu của bạn tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, Đối với hành vi A nhận tiền của B:

Như bạn trình bày, được hiểu là vì B biết A là một cán bộ địa chính nên sẽ nắm rõ tình hình cấp đất của nhà nước nên B đã đưa tiền cho A với mục đích để A tìm cho mình ba lô đất của người được cấp nhưng không nhận đất.

Do B tin tưởng A nên đã giao số tiền đó cho A để A tìm cho mình số lô đất đó. Việc A làm hay không làm một việc không phải là dấu hiệu bắt buộc trong mặt khách quan của tội nhận hối lộ. Như vậy, hành vi của A có dấu hiệu của tội Nhận hối lộ theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017:

“Điều 354. Tội nhận hối lộ

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Lợi ích phi vật chất.

...”

Thứ hai, đối với hành vi A làm giả chữ kí đứng tên những người được cấp lô đất trên, sau đó đã chuyển mảnh đất đó sang tên của mình:

Như vậy, hành vi của A có dấu hiệu của tội tham ô tài sảncăn cứ Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về tội tham ô tài sản như sau:

“Điều 353. Tội tham ô tài sản

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

...”

Trân trọng!
CV Nông Lan – Công ty Luật Minh Gia.
 

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn