Tuấn Luật sư

Tội mua bán người và quy định về tội mua bán người

Tội mua bán người được quy định về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các vấn đề khác liên quan đến mua bán người, cụ thể như sau.

toi-mua-ban-nguoi-jpg-21032013074703-U1.jpg

Quy định về tội mua bán người

 

Theo quy định tại điều 119 Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009 thì tội mua bán người  được quy định cụ thể như sau:

1. Người nào mua bán người thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến hai mươi năm:

a) Vì mục đích mại dâm;

b) Có tổ chức;

c) Có tính chất chuyên nghiệp;

d) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

đ) Để đưa ra nước ngoài;

e) Đối với nhiều người;

g) Phạm tội nhiều lần.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Trân trọng!
P. Luật sư tranh tụng - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí