Hỏi đáp pháp luật Hình sự

 • Tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ-quyền hạn để trục lợi

  • 18/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Đây là hành vi trực tiếp hay qua trung gian nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác để dùng ảnh hưởng của mình thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm của họ.

  anh-huong-jpg-09082014111942-U17.jpg

  I. Cơ sở pháp lí

  Điều 291 Bộ luật hình sự quy định:

  "1. Người nào trực tiếp hoặc qua trung gian nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, để dùng ảnh hưởng của mình thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm của họ hoặc làm một việc không được phép làm, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

  a) Phạm tội nhiều lần;

  b) Nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị từ năm mươi triệu đồng trở lên;

  c) Gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng khác.

  3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần số tiền hoặc giá trị tài sản đã trục lợi".

  II. Cấu thành tội phạm

  - Chủ thể: người có quan hệ và có ảnh hưởng nhất định đối với người có chức vụ, quyền hạn.

  - Lỗi: cố ý trực tiếp

  - Hành vi khách quan: hành vi nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác. Hình thức nhận có thể là trực tiếp cũng có thể qua trung gian.

  Hành vi trên cấu thành tội khi giá trị tài sản từ hai triệu đồng trở lên hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử lí kỉ luật về hành vi này mà còn vi phạm.

  Giữa người nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác và người có chức vụ, quyền hạn tồn tại mối quan hệ nhất định và người phạm tội đã lợi dụng mối quan hệ này để nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác và do có mối quan hệ này người có việc mới tin và đưa tài sản cho họ.

  III. Hình phạt

  - Khung cơ bản: phạt tù từ một năm đến năm năm

  - Khung tăng nặng: phạt tù từ ba năm đến năm năm áp dụng đối với trường hợp phạm tội có một trong các tình tiết tăng nặng quy định tại khoản 2

  - Hình phạt bổ sung: phạt tiền từ một lần đến năm lần số tiền hoặc giá trị tài sản đã trục lợi

  Trân trọng!

  CV Nguyễn Thơ - Công ty Luật Minh Gia

    Hotline: 1900.6169