Hỏi đáp pháp luật Hình sự

 • Tội làm trái quy định về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự

  • 18/04/2015
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Làm trái quy định về thực hiện nghĩa vụ quân sự là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện.


  Điều 261 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định về Tội làm trái quy định về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự

  a. Dấu hiệu pháp lý


   - Khách thể: tội phạm này xâm phạm chế độ nghĩa vụ quân sự do Nhà nước quy định thông qua hành vi vi phạm những quy định của Luật nghĩa vụ quân sự, xâm phạm trực tiếpviệc thực hiện nghĩa vụ của công dân, ảnh hưởng xấu đến việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


  - Mặt khách quan: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định về việc thực hiện nghĩa vụ quan sự là người có chức vụ, quyền hạn thực hiện và hành vi làm trái quy định về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự đó có liên quan trực tiếp đến chức vụ, quyền hạn của họ, bao gồm các hành vi:


  + Hành vi làm trái quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự


  + Làm trái quy định về gọi nhập ngũ


  + Làm trái quy định về  gọi tập trung huấn luyện


  Cơ sở để xác định hành vi làm trái của người phạm tội là Luật nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên và các văn bản khác của Bộ Quốc phòng.


  Tội phạm hoàn thành khi chủ thể có hành vi làm trái những quy định của pháp luật nghĩa vụ quân sự, không cần hậu quả.


  - Mặt Chủ quan: là lỗi cố ý (trực hoặc gián tiếp). Động cơ, mục đích phạm tội không là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm này. Nếu vì nhận hối lộ mà “làm trái” thì người phạm tội còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự thêm về tội nhận hối lộ (Điều 279 Bộ luật hình sự).


  - Chủ thể: là người có chức vụ, quyền hạn, có trách nhiệm trong việc thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện.

  b, Hình phạt


  1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.


  2. Phạm tội trong thời chiến thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.


  3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.

  Trân trọng!

  CV Nguyễn Thị Yến - Công ty Luật Minh Gia

    Hotline: 1900.6169