Tuấn Luật sư

Tội dùng nhục hình trong pháp luật hình sự

Dùng nhục hình là hành vi của người có thẩm quyền trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đã dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng các thủ đoạn khác gây tổn hại đến tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự đối với người bị tạm giữ, tạm giam, bị can, bị cáo, người bị kết án và những người tham gia tố tụng khác.

* Cơ sở pháp lý: Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009


Điều 298. Tội dùng nhục hình 


1. Người nào dùng nhục hình trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.


2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.


3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.


4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.

* Cấu thành tội phạm:


- Chủ thể: Chủ thể của tội này là chủ thể đặc biệt, bao gồm những người có chức vụ quyền hạn trong hoạt động tư pháp từ điều tra, truy tố, xét xử đến thi hành án.


- Hành vi khách quan:


Người phạm tội có hành vi dùng nhục hình. Xét về nội dung, hành vi dùng nhục hình là những hành vi có tính chất hành hạ, gây đau đớn về thể xác, xúc phạm đến nhân phẩm danh dự của người khác.


Xét về hình thức, những hành vi này được người thực hiện sử dụng như một hình phạt để trừng phạt người dùng nhục hình.


- Yếu tố lỗi: Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là trái pháp luật, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra hoặc tuy chỉ thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra.

* Hình phạt:


Điều 298 quy định ba khung hình phạt:


- Khung cơ bản có mức phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.


- Khung tăng nặng thứ nhất: Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.


- Khung tăng nặng thứ 2: Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.


Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.
 

Trân trọng!

CV Trần Thị Thu Cúc - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí