Hỏi đáp pháp luật Hình sự

 • Tội điều khiển phương tiện hàng hải vi phạm các quy định về hàng hải của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  • 18/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Đây là hành vi của người điều khiển tàu thuỷ hay phương tiện hàng hải khác vào hoặc ra khỏi Việt Nam mà vi phạm các quy định về hàng hải của nước Việt Nam và không thuộc trường hợp phạm tội gián điệp tại Điều 80 và tội xâm phạm an ninh lãnh thổ tại Điều 81 Bộ luật hình sự.

  hang-haijpg-jpg-08082014014741-U17.jpg

  I. Cơ sở pháp lý


  Căn cứ tại Điều 223 Bộ luật hình sự quy định như sau:


  "1. Người nào điều khiển tàu thuỷ hay phương tiện hàng hải khác vào hoặc ra khỏi Việt Nam hoặc đi qua lãnh hải Việt Nam mà vi phạm các quy định về hàng hải của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 80 và Điều 81 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.


  2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tiền từ hai trăm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến ba năm.


  3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ năm trăm triệu đồng đến tám trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ ba  năm đến bảy năm.


  4. Phương tiện hàng hải có thể bị tịch thu".

  II. Các yếu tố cấu thành tội phạm                          


  - Chủ thể: Chủ thể của tội phạm này không phải là chủ thể đặc biêt. Tuy nhiên, chỉ có người điều khiển tàu thuỷ hay phương tiện hàng hải khác mới là chủ thể của tội phạm này.


  - Khách thể: Mặc dù tội phạm này không còn là tội xâm phạm an ninh quốc gia như trước đây, nhưng do tính chất nguy hiểm của hành vi điều khiển phương tiện hàng hải nên ngoài việc xâm phạm đến an toàn vùng biển, tội phạm này còn xâm phạm đến an ninh lãnh thổ trên biển.


  - Măt khách quan:


  + Người phạm tội thực hiện hành vi khách quan duy nhất là hành vi vi phạm các quy định về hàng hải của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc điều khiển tàu thuỷ và các phương tiện hàng hải khác vào hoặc ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.


  + Hậu quả Nam không phải là dấu hiệu bắt buộc đối với tội phạm này.


  - Mặt chủ quan: Lỗi cố ý hoặc vô ý.

  III. Hình phạt


  - Phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm khi phạm tội tại khoản 1 Điều này.


  - Phạt tiền từ hai trăm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến ba năm khi phạm tội tại khoản 2 Điều này.


  - Phạt tù từ ba năm đến bảy năm khi phạm tội tại khoản 3 Điều này.


  Ngoài ra phương tiện hàng hải có thể bị tịch thu.

  Trân trọng!

  CV Nguyễn Ngân - Công ty Luật Minh Gia

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn ×