LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tội chế tạo - tàng trữ - vận chuyển - sử dụng và mua bán trái phép vật liệu nổ

Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các quy định khác, cụ thể như sau:

* Cơ sở pháp lý: Điều 232 – Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009


1.  Người nào chế tạo , tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.


2.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:


A)  Có tổ chức;


B)  Vật phạm pháp có số lượng lớn;


C) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;


D) Gây hậu quả nghiêm trọng;

Đ) Tái phạm nguy hiểm.


3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:


A) Vật phạm pháp có só lượng rất lớn;


B) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.


4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:


A) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn;


B) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.


5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

* Cấu thành tội phạm


- Chủ thể: Người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ 16 tuổi đối với khoản 1 hoặc đủ 14 tuổi đối với các khoản 2,3,4.


- Khách thể: Xâm phạm đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.


- Mặt chủ quan: Lỗi cố ý.


- Mặt khách quan: Hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ.

*  Hình phạt


- Khung hình phạt cơ bản: phạt tù từ một năm đến năm năm.


- Khung hình phạt tăng nặng:


+ Theo khoản 2: Phạt tù từ 3 đến 10 năm


+ Theo khoản 3: Phạt tù từ 7 đến 15 năm


+ Theo khoản 4: Phạt tù từ 15 đến 20 năm, hoặc tù chung thân


- Hình phạt bổ sung: Phạt tiền từ 5 đến 50 triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cứ trú từ 1 đến 5 năm.

Trân trọng!

CV Phạm Đăng Mạnh - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn