Tuấn Luật sư

Tội cản trở giao thông đường thuỷ

Đây là hành vi làm hư hại kết cấu của các công trình giao thông đường thuỷ; tạo ra chướng ngại vật gây cản trở giao thông đường thuỷ; lấn chiếm luồng hoặc hoặc có hành vi khác cản trở giao thông đường thủy gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác.

can-tro-duong-thuy-jpg-08082014103636-U17.jpg

I. Cơ sở pháp lý


Căn cứ tại Điều 213 Bộ luật hình sự quy định về tội danh này như sau:


"1.  Người nào có một trong các hành vi sau đây cản trở giao thông đường thuỷ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm:


a) Khoan, đào trái phép làm hư hại kết cấu của các công trình giao thông đường thuỷ;


b) Tạo ra chướng ngại vật gây cản trở giao thông đường thuỷ mà không đặt và duy trì báo hiệu;


c) Di chuyển làm giảm hiệu lực, tác dụng của báo hiệu;


d) Tháo dỡ báo hiệu hoặc phá hoại công trình giao thông đường thuỷ;


đ) Lấn chiếm luồng hoặc hành lang bảo vệ luồng giao thông đường thuỷ;


e) Hành vi khác cản trở giao thông đường thủy.


2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.


3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.


4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền  từ năm triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm".

II. Các yêu tố cấu thành tội phạm:


- Chủ thể: chỉ những người đã đủ 16 tuổi trở lên mới là chủ thể của tội phạm này.


- Khách thểlà an toàn giao thông đường thủy.


-  Mặt khách quan:


Hành vi khách quan: Người phạm tội này, có thể thực hiện một hoặc một số hành vi sau:


+ Khoan, đào trái phép làm hư hại kết cấu của các công trình giao thông đường thuỷ;


+  Tạo ra chướng ngại vật gây cản trở giao thông đường thuỷ mà không đặt và duy trì báo hiệu;


+  Di chuyển làm giảm hiệu lực, tác dụng của báo hiệu;


+  Tháo dỡ báo hiệu hoặc phá hoại công trình giao thông đường thuỷ;


+  Lấn chiếm luồng hoặc hành lang bảo vệ luồng giao thông đường thuỷ;


+  Hành vi khác cản trở giao thông đường thủy.


Hậu quả: là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm này. Nếu hành vi cản trở giao thông đường thuỷ mà chưa gây ra thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác thì chưa cấu thành tội phạm, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 của điều luật.


- Mặt chủ quan: Lỗi vô ý.

III. Hình phạt:


- Phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm  khi có một trong các hành vi thuộc Khoản 1 Điều này.


- Phạt tù từ ba năm đến mười năm khi phạm tội tại Khoản 2 Điều này.


- Phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.khi phạm tội tại Khoản 3 Điều này.


- Phạt tiền từ năm triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.khi phạm tội tại Khoản 4 Điều này.

Trân trọng!

Cv Nguyễn Ngân - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí