Tuấn Luật sư

Tội cản trở giao thông đường sắt

Tội cản trở giao thông đường sắt được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi cản trở giao thông đường sắt, cụ thể như sau:

quy-dinh-ve-toi-can-tro-giao-thong-duong-sat-jpg-26032013111211-U1.jpg

Quy định về Tội cản trở giao thông đường sắt

 

Theo điều 209 Bộ Luật hình sự 1999, được sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009 Tội cản trở giao thông đường sắt được quy định như sau:

1. Người nào có một trong các hành vi sau đây cản trở giao thông đường sắt gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm:

A) Đặt chướng ngại vật trên đường sắt;

B) Làm xê dịch ray, tà vẹt;

C) Khoan, đào, xẻ trái phép nền đường sắt, mở đường trái phép qua đường sắt;

D) Làm hỏng, thay đổi, chuyển dịch, che khuất tín hiệu, biển hiệu, mốc hiệu của công trình giao thông đường sắt;

Đ) Để súc vật đi qua đường sắt không theo đúng quy định hoặc để súc vật kéo xe qua đường sắt mà không có người điều khiển;

E) Đưa trái phép phương tiện tự tạo, phương tiện không được phép chạy lên đường sắt;

G) Lấn chiếm phạm vi giới hạn bảo đảm an toàn công trình giao thông đường sắt;

H) Hành vi khác gây cản trở giao thông đường sắt.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

P. Luật sư tranh tụng

Công ty Luật Minh Gia

Tư vấn miễn phí