Tuấn Luật sư

Thủ tục hoãn chấp hành án phạt tù

Quy định pháp luật về thủ tục hoãn chấp hành án phạt tù đối với người bị kết án phạt tù bao gồm các nội dung về thẩm quyền, thời gian và các quy định khác liên quan như sau:

thu-tuc-hoan-chap-hanh-an-phat-tu-jpg-27012013125808-U1.jpg

Tư vấn quy định pháp luật về thủ tục hoãn chấp hành án phạt tù

1.  Đối với người bị kết án phạt tù được tại ngoại, Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án có thể tự mình hoặc theo đơn đề nghị của người bị kết án, văn bản đề nghị của Viện kiểm sát cùng cấp, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người phải chấp hành án cư trú, cơ quan thi hành án cấp quân khu nơi người phải chấp hành án làm việc ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù.

Đơn đề nghị hoặc văn bản đề nghị hoãn chấp hành hình phạt tù phải được gửi cho Tòa án đã ra quyết định thi hành án kèm theo các giấy tờ có liên quan.

2.  Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được đơn hoặc văn bản đề nghị hoãn chấp hành hình phạt tù, Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án phải xem xét, quyết định.

3.  Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù, Tòa án ra quyết định hoãn phải gửi quyết định đó cho cá nhân, cơ quan sau:

+   Người chấp hành án;

+   Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;

+   Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu;

+   Cơ quan thi hành án hình sự Công án cấp huyện nơi người được hoãn chấp hành án đang cư trú;

+   Sở tư pháp nơi Tòa án đã ra quyết định thi hành án có trụ sở.

Trân trọng!
P. Luật sư tranh tụng - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí