Phạm Diệu

Sử dụng lao động chưa thành niên và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dưới 16 tuổi

Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dưới 16 tuổi
Luật sư cho tôi hỏi nếu 1 người chưa đủ 16 tuổi mà bị phát hiện là lén lút lừa đảo tiền công ty đến 10 triệu đồng sẽ bị xử lý ra sao và việc công ty đó thuê người dưới 16 tuổi có bị gì không, cảm ơn luật sư.
 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, với thắc mắc của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về trách nhiệm hình sự

Theo thông tin bạn cung cấp, người thực hiện hành vi phạm tội trong trường hợp này chưa đủ 16 tuổi. Tại Điều 12 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về tuổi chịu trách nhiệm hình sự như sau:

“2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này.”

Điều 173 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về tội trộm cắp tài sản như sau:

“1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

…”

Điều 9 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về phân loại tội phạm như sau:

“a) Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm;

c) Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù;

d) Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.”

Trong trường hợp này nếu A thực hiện hành vi trộm cắp tài sản với số tiền 10 triệu đồng thì thuộc Khoản 1 Điều 173 đã nêu trên. Khoản 1 Điều 173 thuộc trường hợp tội phạm ít nghiêm trọng, do đó, A sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này.

Thứ hai, về sử dụng người lao động dưới 16 tuổi

Theo thông tin bạn cung cấp hiện tại A dưới 16 tuổi do đó khi sử dụng người lao động chưa thành niên người sử dụng lao động phải tuân thủ theo nguyên tắc được quy định tại Điều 163 Bộ luật lao động 2012. Nếu A dưới 15 tuổi thì người sử dụng lao động chỉ được sử dụng A làm các công việc theo danh mục được quy định tại Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH.

Nếu người sử dụng lao động vi phạm các quy định chúng tôi đã liệt kê trên thì người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật trong trường hợp này.

Trân trọng!

Phòng luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh gia

Tư vấn miễn phí