Tuấn Luật sư

Quy định về tội rửa tiền

Theo quy định tại Bộ luật hình sự thì Tội rửa tiền được quy định về hành vi phạm tội, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến tội rửa tiền và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

co-tuc-jpg-18092012023146-U1.jpg

Quy định pháp luật về tội rửa tiền

 

Tội rửa tiền:

1.  Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm:

+   Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác liên quan đến tiền, tài sản biết rõ là do phạm tội mà có nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản đó;

+   Sử dụng tiền, tài sản biết rõ là do phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác;

+   Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản biết rõ là do phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó;

+   Thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản này đối với tiền, tài sản biết rõ là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do phạm tội mà có.

2.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

+   Có tổ chức;

+   Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

+   Phạm tội nhiều lần;

+   Có tính chất chuyên nghiệp;

+   Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

+   Tiền, tài sản phạm tội có giá trị lớn;

+   Thu lợi bất chính lớn;

+   Gây hậu quả nghiêm trọng;

+   Tái phạm nguy hiểm.

3.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ tám năm đến mười lăm năm:

+   Tiền, tài sản phạm tội có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn;

+   Thu lợi bất chính rất lớn hoặc đặc biệt lớn;

+   Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

4.  Người phạm tội còn có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt tiền đến ba lần số tiền hoặc giá trị tài sản phạm tội, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Trân trọng
P. Luật sư tranh tụng - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí