Tuấn Luật sư

Quy định về tội lây truyền HIV cho người khác

Tội lây truyền HIV cho người khác và cố ý truyền HIV cho người khác được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi lây truyền HIV cho người khác, cụ thể như sau:

toi-lay-nhiem-hiv-cho-nguoi-khac-jpg-23032013015745-U1.jpg

Quy định về tội lây truyền HIV cho người khác

 

Theo điều 117, điều 118 Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009 thì Tội lây truyền HIV cho người khác và cố ý truyền HIV cho người khác được quy định như sau:

Tội lây truyền HIV cho người khác

1. Người nào biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm:

A) Đối với nhiều người;

B) Đối với người chưa thành niên;

C) Đối với thầy thuốc hoặc nhân viên y tế trực tiếp chữa bệnh cho mình;

D) Đối với người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

Tội cố ý truyền HIV cho người khác

1. Người nào cố ý truyền HIV cho người khác, nếu không thuộc trường hợp nêu trên (quy định tại Điều 117 của Bộ luật hình sự 1999 được sửa đổi, bổ sung 2009) thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

A) Có tổ chức;

B) Đối với nhiều người;

C) Đối với người chưa thành niên;

D) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

Đ) Lợi dụng nghề nghiệp.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Trân trọng !
P. Luật sư tranh tụng - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí