Tuấn Luật sư

Quy định về tội hiếp dâm theo điều 111 Bộ luật hình sự

Tội hiếp dâm là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ. Tội danh này được quy định cụ thể tại Điều 111 Bộ luật hình sự.

1. Dấu hiệu pháp lý


- Khách thể: là quan hệ nhân thân mà nội dung là quyền tự do tình dục của con người. Đối tượng tác động là người phụ nữ.


- Khác quan:


+ Hành vi thứ nhất là dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệđược của nạn nhân hoặc dùng thủđoạn khác


+ Hành vi thứ hai là giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ. hành vi giao cấu được coi là trái với ý muốn của nạn nhân khihành vi đó không được nạn nhân đồng ý, chấp nhận.


Trường hợp nạn nhân miễn cưỡng chấp nhận giao cấu vì một lý do nào đó thì hành vi không cấu thành tội phạm.


Tội phạm hoàn thành khi cả hai hành vi trên được thực hiện.


- Chủ quan: Lỗi cố ý trực tiếp


Chủ thể: Thực tiễn xét xử loại tội này ởnước ta xác định chủ thể của tội phạm này là nam giới. Nữ giới chỉ có thể tham gia với vai trò là người đồng phạm như người tổ chức, người xúi giục hoặc người giúp sức.

2.  Hình phạt


- Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.


- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:


+ Có tổ chức;


+ Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;


+ Nhiều người hiếp một người;


+ Phạm tội nhiều lần;


+ Đối với nhiều người;


+ Có tính chất loạn luân;


+ Làm nạn nhân có thai;


+ Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;


+ Tái phạm nguy hiểm.


- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:


+ Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;


+ Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;


+ Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.


- Phạm tội hiếp dâm người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.


Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này, thì bị xử phạt theo mức hình phạt quy định tại các khoản đó.


- Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Trân trọng!

Chuyên Viên Nguyễn Yến - Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay