Tuấn Luật sư

Quy định về tội đào nhiệm

Tội đào nhiệm là hành vi cố ý từ bỏ nhiệm vụ công tác của cán bộ, công chức gây hậu quả nghiêm trọng cho lợi ích Nhà nước, tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

dao-nhiemjpg-09082014110234-U17.jpg

I. Cơ sở pháp lí

Điều 288 Bộ luật hình sự quy định:

"1. Người nào là cán bộ, công chức mà cố ý từ bỏ nhiệm vụ công tác gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt   tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Lôi kéo người khác đào nhiệm;

b) Phạm tội trong hoàn cảnh chiến tranh, thiên tai hoặc trong những trường hợp khó khăn đặc biệt khác của xã hội;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm".

II. Cấu thành tội phạm

- Chủ thể: chủ thể đặc biệt. Người phạm tội là cán bộ, công chức của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội

- Lỗi: cố ý

- Hành vi khách quan: hành vi từ bỏ nhiệm vụ công tác. Từ bỏ nhiệm vụ công tác là tự mình không thực thi công việc được giao. Trong thực tế, hành vi từ bỏ nhiệm vụ công tác thường là không thực hiện nhiệm vụ được giao và rời bỏ nơi đang công tác. Trong trường hợp không chấp hành lệnh điều động,  thuyên chuyển sang công tác khác hoặc địa điểm khác cũng được coi là từ bỏ nhiệm vụ công tác.

Tội đào nhiệm hoàn thành khi hành vi từ bỏ nhiệm vụ công tác đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Hậu quả nghiêm trọng là những thiệt hại đáng kể cho lợi ích của nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

III. Hình phạt

- Khung cơ bản: phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm

- Khung tăng nặng: phạt tù từ hai năm đến bảy năm, áp dụng đối với trường hợp phạm tội có một trong các tình tiết định khung tăng nặng quy định tại khoản 2

- Hình phạt bổ sung: cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.

Trân trọng!

CV Nguyễn Thơ - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900.6169