Tuấn Luật sư

Quy định về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt, các tình tiết định khung và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

toi-co-y-gay-thuong-tich-jpg-21032013123619-U1.jpg

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác

 

Theo quy định tại điều 104 Bộ luật hình sự 1999 được sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009 thì:

1.  Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

+   Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;

+   Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

+   Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;

+   Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

+   Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

+   Có tổ chức;

+   Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;

+   Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê;

+   Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;

+   Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

2.   Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3.   Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

4.   Phạm tội dẫn đến chết nhiều người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.

Trân trọng!
P. Luật sư tranh tụng - Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay