Tuấn Luật sư

Quy định về tạm hoãn chấp hành hình phạt

Tạm hoãn chấp hành hình phạt - Người bị xử phạt tù đang được tại ngọai, theo quy định tại Điều 61 Bộ luật Hình sự, Tòa án có thể cho hoãn chấp hành hình phạt tù trong những trường hợp sau đây:

Thủ tục miễn chấp hành hình phạt, tạm hoãn chấp hành hình phạt, tại ngoại và các quy định pháp luật khác liên quan cụ thể như sau:

tam-hoan-chap-hanh-hinh-phat-jpg-27012013010639-U1.jpg

T ạm hoãn chấp hành hình phạt

+   Bị bệnh nặng được hoãn cho đến khi sức khỏe phục hồi;

+   Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, thì được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi;

+   Là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt, được hoãn đến một năm, trừ trường hợp người đó bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng;

+   Bị kết án về tội ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ, thì được hoãn đến một năm.

Trong thời gian được hoãn chấp hành hình phạt tù, nếu người được hoãn chấp hành hình phạt tù lại phạm tội mới, thì tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt.

Hồ sơ cần thiết:

Khi có một trong số trường hợp nêu trên, người bị kết án có yêu cầu hoãn chấp hành hình phạt tù, thì làm đơn, đính kèm các tài liệu sau: Chứng minh nhân dân, bản sao hộ khẩu, các tài liệu về mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi,bệnh nặng, lao động duy nhất.

Chú ý: Lao động duy nhất cần được hiểu là chỉ có người bị kết án là người đang trong độ tuổi lao động (không phải là lao động chính).

Trân trọng !
P. Luật sư tranh tụng - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí