Tuấn Luật sư

Quy định của pháp luật về việc thông báo khi gia hạn tạm giam?

Người nhà tôi vi phạm khai thác rừng trái phép và bị cơ quan công an tạm giam 3 tháng phục vụ cho công tác điều tra. Đến nay thời hạn tạm giam đã hết 3 tháng nhưng gia đình tôi vẫn chưa nhận được tin phản hồi từ cơ quan công an (chưa cho gia đình tôi biết gì về người nhà tôi).


Theo quy định của luật pháp việt nam khi hết thời hạn tạm giam hoặc ra thêm thời hạn tạm giam thì cơ quan chức năng liên quan có thông báo cho gia đình tôi biết không. Nếu thông báo thì cơ quan nào sẽ thông báo.
 

Quy định của pháp luật về việc thông báo khi gia hạn tạm giam?
Thời hạn tạm giam?
 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Điều 173 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về thời hạn tạm giam để điều tra như sau:

“1. Thời hạn tạm giam bị can để điều tra không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 03 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá 04 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

2. Trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, xét cần phải có thời gian dài hơn cho việc điều tra và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam thì chậm nhất là 10 ngày trước khi hết thời hạn tạm giam, Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn tạm giam.

Việc gia hạn tạm giam được quy định như sau:

a) Đối với tội phạm ít nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá 01 tháng;

b) Đối với tội phạm nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá 02 tháng;

c) Đối với tội phạm rất nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá 03 tháng;

d) Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam hai lần, mỗi lần không quá 04 tháng.

7. Trong thời hạn tạm giam, nếu xét thấy không cần thiết phải tiếp tục tạm giam thì Cơ quan điều tra phải kịp thời đề nghị Viện kiểm sát hủy bỏ việc tạm giam để trả tự do cho người bị tạm giam hoặc xét thấy cần thiết thì áp dụng biện pháp ngăn chặn khác.

Khi đã hết thời hạn tạm giam thì người bị tạm giam phải được trả tự do. Trường hợp xét thấy cần thiết thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp ngăn chặn khác.”

Như vậy, đối với tội rất nghiêm trọng thì có thể được gia hạn 01 lần và không quá 03 tháng. Quyết định gia hạn thời gian tạm giam sẽ được gửi trực tiếp cho người bị đang bị tạm giam và pháp luật không quy định về việc phải thông báo việc gia hạn tạm giam đến gia đình của người bị tạm giam biết.

Trong trường hợp, người thân của bạn chưa trở về sau khi hết thời hạn tạm giam lần đầu thì gia đình bạn có thể đến trực tiếp trại giam nơi người thân bị giam giữ để hỏi ban giám thị trại giam trong trường hợp này.

Ngoài ra, gia đình bạn có thể bảo lĩnh (quy định tại điều 121 BLTTHS) và hoặc người bị tạm giam có thể đặt tiền để bảo đảm (quy định tại điều 122 BLTTHS) để thay thế cho biện pháp tạm giam. Việc quyết định cho áp dụng biện pháp ngăn chặn khác để thay thế cho biện pháp tạm giam được cơ quan có thẩm quyền xem xét và ra quyết định.

Trân trọng!
Luật gia: Việt Dũng - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí