Hỏi đáp pháp luật Hình sự

 • Phân tích tội vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

  • 18/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Tội vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

  * Cơ sở pháp lý: Điều 234 – Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009


  1. Người nào vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất, sử chữa, trang bị, sử dụng, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.


  2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.


  3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến mười lăm năm.


  4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đếu hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.


  5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

  * Cấu thành tội phạm:


  - Chủ thể: Cá nhân có năng lực TNHS và đủ 16 tuổi đối với khoản 1,4 hoặc đủ 14 tuổi đối với khoản 2,3.


  - Khách thể: xâm phạm chế độ quốc phòng, trật tự an ninh, an toàn xã hội.


  - Mặt chủ quan: vô ý.


  - Mặt khách quan: Hành vi vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất, sửa chữa trang bị, sử dụng, bảo quản lưu giữ, vận chuyển, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

  * Hình phạt:


  - Khung hình phạt cơ bản: Phạt tù từ 1 đến 5 năm


  - Khung hình phạt tăng nặng:


     + Theo khoản 2: Phạt tù từ 3 đến 10 năm.


     + Theo khoản 3: Phạt tù từ 10 đến 15 năm.


  -   Đối với khoản 4: Phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.


  -   Hình phạt bổ sung: Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.

  Trân trọng!

  CV Phạm Đăng Mạnh - Công ty Luật Minh Gia

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn ×