Phạm Diệu

Phạm tội trộm cắp tài sản có được hưởng án treo không?

Em chào anh/chị cho em hỏi một việc như sau: hiện tại em đang được tại ngoại, trước đó em có phạm tội là ăn cắp xe máy,cho em hỏi là với hoàn cảnh của em hiện tại là: em nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, do bộc phát chứ không có chủ đích, em là trụ cột trong gia đình, hiện tại vợ em đang mang thai,


Nội dung đề nghi tư vấn:

Em chào anh/chị cho em hỏi một việc như sau: hiện tại em đang được tại ngoại, trước đó em có phạm tội là ăn cắp xe máy,cho em hỏi là với hoàn cảnh của em hiện tại là: em nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, do bộc phát chứ không có chủ đích, em là trụ cột trong gia đình, hiện tại vợ em đang mang thai, thì em có được tòa xem xét giảm nhẹ tội cho em không ạ, và em có được hưởng mức án treo không, mong anh/chị giải đáp giúp em quy định và điều kiện liên quan, em xin chân thành cảm ơn!
 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi đề nghị tư vấn đến Luật Minh Gia. Với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Điều 173 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về tội trộm cắp tài sản như sau:

“1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

đ) Tài sản là di vật, cổ vật.

…”

Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp có thể thấy bạn đang trong thời gian điều tra về tội trộm cắp tài sản. Nếu tài sản bạn trộm cắp dưới 50.000.000 đồng thì hành vi này của bạn sẽ bị xử phạt với mức phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự Điều 51 Bộ luật hình sự 2015 quy định như sau:

“1. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

a) Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm;

b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;

c) Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng;

…”

Như vậy, bạn có thể căn cứ theo quy định tại Điều 51 Bộ luật hình sự đã nêu trên để xác định các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với trường hợp của mình.

Về hưởng án treo

Điều 65 Bộ luật hình sự 2015 quy định về án treo như sau:

“1. Khi xử phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

…”

Bên cạnh đó, Điều 2 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP quy định về điều kiện cho người bị kết án phạt tù được hưởng án treo như sau:

“Người bị xử phạt tù có thể được xem xét cho hưởng án treo khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Bị xử phạt tù không quá 03 năm.

2. Có nhân thân tốt.

Được coi là có nhân thân tốt nếu ngoài lần phạm tội này, người phạm tội luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú, nơi làm việc.

3. Có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

4. Có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục.

5. Xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù nếu người phạm tội có khả năng tự cải tạo và việc cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.”

Nếu bạn bị kết án phạt tù dưới 03 năm và bạn đáp ứng được đầy đủ các điều kiện đã nêu tại Điều 2 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP đã nêu trên thì Tòa án có thể xem xét cho bạn được hưởng án treo.

Trân trọng!

Phòng luật sư tư vấn – Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí