Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Phạm tội cướp giật tài sản có được hoãn chấp hành hình phạt tù không?

Chồng tôi phạm tội cướp giật lần thứ 4 cùng 1 tội nhưng là trụ cột chính trong gia đình thì có được hoãn chấp hành hình phạt tù không?

Nội dung đề nghị tư vấn:
  
Chào luật sư, mong luật sư tư vấn giúp tôi trường hợp sau: Chồng tôi phạm tội cướp giật lần thứ 4 cùng 1tội. Nhưng chồng tôi là con trai duy nhất và cũng là trụ cột trong gia đình, ba chồng tôi mất cách đó vài tháng thì chồng tôi bị bắt, gia đình tôi giờ còn lại mẹ chồng tôi và tôi. Hoàn cảnh của chúng tôi rất khó khăn, cho hỏi trong trường hợp này chồng tôi được hoãn việc thi hành án không? quy định thế nào? xin cảm ơn luật sư
 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Hoãn chấp hành hình phạt là chính sách nhân đạo của nhà nước ta trong thi hành án. Theo đó người thi hành án phạt tù sẽ được tạm hoãn thi hành án phạt tù trong một khoảng thời gian nhất định khi có những điều kiện nhất định. Điều 67 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 có quy định như sau:

“Điều 67. Hoãn chấp hành hình phạt tù

1. Người bị xử phạt tù có thể được hoãn chấp hành hình phạt trong các trường hợp sau đây:

a) Bị bệnh nặng thì được hoãn cho đến khi sức khỏe được hồi phục;

b) Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi;

c) Là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt, được hoãn đến 01 năm, trừ trường hợp người đó bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

d) Bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ, thì được hoãn đến 01 năm.

2. Trong thời gian được hoãn chấp hành hình phạt tù, nếu người được hoãn chấp hành hình phạt lại thực hiện hành vi phạm tội mới, thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật này.”

Và điều này được hướng dẫn bởi điểm c Khoản 1 Điều 7 Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐTP như sau:

“c) Là người bị kết tù không phải về tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiệm trọng và là người duy nhất trong gia đình đang lao động có thu nhập và nếu bắt họ đi chấp hành hình phạt tù thì gia đình họ sẽ gặp khó khăn đặc biệt trong cuộc sống (như không có nguồn thu nhập nào khác, không có ai chăm nom, nuôi dưỡng... những người thân thích của họ trong gia đình mà không có khả năng lao động).”

Theo bạn trình bày thì chồng bạn có thể được hoãn thi hành án đến 1 năm theo các quy định nêu trên với lý do chồng bạn là lao động duy nhất trong gia đình nếu không phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiệm trọng.

Trân trọng!

Phòng luật sư tư vấn – Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí