Tuấn Luật sư

Những hành vi bị cấm trong thi hành án hình sự

Đối với vấn đề thi hành án hình sự được quy định cụ thể về nguyên tắc thực hiện, hành vi bị cấm và các quy định pháp luật khác liên quan như sau:

hanh-vi-bi-cam-trong-thi-hanh-an-hinh-su-jpg-27012013121108-U1.jpg

Tư vấn quy định về Hành vi bị cấm trong thi hành án hình sự

Hành vi nghiêm cấm trong thi hành án hình sự:

+   Phá hủy cơ sở quản lý giam giữ phạm nhân; hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của cơ sở quản lý giam giữ phạm nhân; tổ chức trốn hoặc trốn khỏi nới quản lý phạm nhân; tổ chức trốn hoặc trốn khi đang bị áp giải thi hành án; đánh tháo phạm nhân, người bị áp giải thi hành án;

+   Không chấp hành quyết định thi hành án hình sự; cản trở hoặc chống lại việc thực hiện nội quy, quy chế về thi hành án hình sự hoặc quyết định, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền trong thi hành án hình sự;

+   Tổ chức, kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, giúp sức, cưỡng bức người khác vi phạm pháp luật về thi hành án hình sự; trả thù, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người có trách nhiệm thi hành án hình sự;

+   Không ra quyết định thi hành án hình sự; không thi hành quyết định trả tự do cho người được trả tự do theo quy định của pháp luật;

+   Đưa, nhận, môi giới hối lộ, sách nhiễu trong thi hành án hình sự;

+   Tha trái pháp luật người đang bị tạm giam, người bị áp giải thi hành án; thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, canh gác, áp giải thi hành án đề người chấp hành án phạt tù, án tử hình hoặc trục xuất trốn.

+   Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để đề nghị miễn, giảm, hoãn, tạm đình chỉ thời hạn chấp hành án cho người không đủ điều kiện được miễn, giảm, hoãn, tạm đình chỉ; không đề nghị miễn, giảm thời hạn chấp hành án hình sự cho người đủ điều kiện được miễn, giảm; cản trở người chấp hành án thực hiện quyền được đề nghị miễn, giảm thời hạn chấp hành án.

+   Cấp hoặc từ chối cấp quyết định, giấy chứng nhận, xác nhận hoặc giấy tờ khác về thi hành án hình sự trái quy định pháp luật.

+   Xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người chấp hành án.

+   Làm sai lệch hồ sơ, sổ sách về thi hành án hình sự.

Trân trọng!
P. Luật sư tranh tụng - Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay