LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Nhận tiền chạy việc nhưng không được có phạm tội không?

Em tôi có cầm tiền chạy việc giúp cho 2 người với tổng số 200 triệu đồng nhưng sau đó không xin được việc và đã trả lại (Có giấy biên nhận là đã trả đầy đủ). Vậy xin hỏi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không hoặc bị hình thức phạt, kỷ luật nào không?
 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, với thắc mắc của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Vấn đề của chị chúng tôi chia làm 2 trường hợp:

Thứ nhất, nếu việc em chị nhận tiền để chạy việc được thể hiện rõ ràng trên văn bản (hoặc có video, tin nhắn thể hiện vấn đề này).

Có chứng cứ để chứng minh em chị cố tình thực hiện việc phạm tội khi này em chị có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2, điều 365 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017):

“1. Người nào môi giới hối lộ mà của hối lộ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

b) Lợi ích phi vật chất.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp;

c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

d) Biết của hối lộ là tài sản của Nhà nước;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

e) Phạm tội 02 lần trở lên;

g) Của hối lộ trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

6. Người môi giới hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự.

…”

Trong trường hợp này nếu chủ động khai báo thì có thể miễn giảm trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 6 Điều này.

Những tình tiết chị trình bày chưa đủ cơ sở để chúng tôi có thể tư vấn cụ thể về trách nhiệm hình sự em chị có thể phải chịu trong trường hợp này, không có cơ sở để biết em chị phạm tội chưa đạt hay tự ý nửa chứng chấm dứt việc phạm tội nên nếu muốn tư vấn cụ thể thì chị cần cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi.

Thứ hai, nếu việc em chị nhận tiền để chạy việc không thể hiện rõ ràng trên văn bản và không có chứng cứ nào xác minh về việc em chị nhận tiền này.

Do không có cơ sở chứng minh em chị là môi giới hối lộ theo quy định tại điều 365 Bộ luật hình sự về hành vi chạy việc nên em chị sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không bị xử phạt hay kỉ luật dưới bất kỳ hình thức nào.

Trân trọng!

Phòng luật sư tư vấn - Công ty luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn