Nguyễn Huyền

Mua bán hoá đơn có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Tháng 3 doanh nghiệp tôi mua hóa đơn (không có hàng) của công ty B để kê khai thuế ...đến nay Công an điều tra biết tôi mua hóa đơn khống để hợp thức hóa đầu vào. Vậy tôi có bị xử lý tội mua bán hóa đơn nữa không?


Nội dung câu hỏi:

Tháng 3 doanh nghiệp tôi mua hóa đơn (không có hàng) của công ty B để kê khai thuế và đã được hoàn thuế nhưng sau đó bị cơ quan thuế ra quyết định truy thu và xử phạt hành chính vì sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (doanh nghiệp B không thông báo phát hành hóa đơn), tôi đã chấp hành và nộp đủ số tiền nhưng đến nay Công an điều tra biết tôi mua hóa đơn khống để hợp thức hóa đầu vào. Vậy tôi có bị xử lý tội mua bán hóa đơn nữa không?
 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 quy định:

“Điều 203. Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

1. Người nào in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước ở dạng phôi từ 50 số đến dưới 100 số hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 10 số đến dưới 30 số hoặc thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Hóa đơn, chứng từ ở dạng phôi từ 100 số trở lên hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 30 số trở lên;

đ) Thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên;

e) Gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 100.000.000 đồng trở lên;

g) Tái phạm nguy hiểm.

...”

Do bạn không nói rõ số lượng và giá trị hoá đơn nên bạn cần phải xem xét quy định của pháp luật, nếu có dấu hiệu của tội mua bán trái phép hóa đơn theo quy định nêu trên thì bạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trân trọng!

Phòng luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Tư vấn miễn phí