Vy Huyền

Môi giới làm giả giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Luật sư tư vấn: B là người trung gian đứng ra môi giới giới thiệu để làm giấy xác nhận tình trạng độc thân giúp cho khách hàng liệu B có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không? Giải quyết vấn đề có liên quan.

Nội dung tư vấn: Xin chào! Mình có câu hỏi cần luật sư tư vấn: Vấn đề phát sinh gồm có 3 bên tham gia A B và C, khách hàng có nhu cầu làm xác nhận độc thân vì không có thời gian ra phường để xin vì vậy có nhờ B hỗ trợ, B liên hệ với A là nơi trực tiếp làm giấy tờ giả để làm và sau đó gửi cho C là nơi khách hàng cần gửi đến, bên C đã mang giấy đó ra phường xác nhận là thật hay giả thì bị phát giác ra và khách hàng nói là bên B đã mua giới làm giúp.

Hỏi: Vậy trong trường hợp này bên B không phải là người trực tiếp làm giả mà là môi giới sẽ bị xử phạt cụ thể như thế nào? Nhờ luật sư hỗ trợ. Trân trọng! 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau :

Căn cứ theo quy định tại Điều 341 về Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức của Bộ luật hình sự năm 2015 như sau:


1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Làm từ 02 đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác; 

d) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng; 

đ) Thu lợi bất chính từ 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên; 

b) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; 

c) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Căn cứ theo quy định tại Điều 30 về Hành vi vi phạm quy định về cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của Nghị định 110/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Khoản 33, Điều 1 của Nghị định 67/2015/NĐ-CP như sau:

...

 2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

c) Sử dụng giấy tờ giả để làm thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi làm giả giấy tờ để làm thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Hủy bỏ giấy tờ giả đối với hành vi quy định tại Điểm c Khoản 2, Khoản 3 Điều này.

Theo đó, đối chiếu thông tin bạn cung cấp thì B chỉ là người môi giới, không trực tiếp tham gia vào việc làm giả giấy tờ, không có liên kết với đối tượng làm giả để thực hiện việc tìm kiếm nguồn khách hàng, lên kế hoạch...thực hiện. Do vậy, không có căn cứ để xử lý vi phạm đối với hành vi của B.

Trân trọng.

Phòng Luật sư tư vấn hình sự - Công ty Luật Minh Gia.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí