Tuấn Luật sư

Mẫu đơn trình báo vi phạm

Nội dung Mẫu đơn trình báo vi phạm gồm thông tin về người trình báo, thôn tin cơ quan nhận đơn và giải quyết, nội dung vi phạm và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

mau-don-trinh-bao-vi-pham-jpg-05072013040225-U1.jpg

Quy định về trình báo vi phạm

 

Mẫu đơn trình báo vi phạm trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc hỏi ý kiến tư vấn của luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Púc

 

ĐƠN TRÌNH BÁO VI PHẠM

 Kính gửi: CÔNG AN QUẬN ………………………………………............................


Tôi tên là       : ………………………………………………………...........................


CMND số       : …………………………………………………….….........................


ĐKHKTT       : ………………………………………………………............................


Chỗ ở hiện tại : ..............................................................................................


Tôi làm đơn này xin trình báo với quý cơ quan việc như sau:


Thứ nhất:

Vào ngày ………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Tiếp theo,

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….


Khoảng một  tháng sau ngày ký hợp đồng (…/…/20…) sau nhiều lần yêu cầu chị Nguyễn Thị A vẫn cố tình không thực hiện. Do đó tôi đã yêu cầu thanh lý hợp đồng và trả lại tiền cọc nhưng ……….. khất lần và cố tình không thực hiện.


Thứ hai:

Ngày …/…./…..

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….


Thấy có nhiều dấu hiệu bất thường nên …………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….


Như vậy, hành động của …………… chứng tỏ chị ta đã có ý định lừa đảo tôi và Công ty …………………….từ trước (……………………) nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.


Để bảo đảm  các quyền và lợi ích hợp pháp của tôi và Công ty …………….., ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm  hại đến quyền tài sản của công dân ……………..

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….


Nay tôi đề nghị Qúy cơ quan xem xét các vấn đề sau đây:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….


Xin chân thành cảm ơn.
 

Tài liệu kèm theo:

 

....., ngày …. tháng ….. năm……

                        Người làm đơn

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí